A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 24.03.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2016-02-26 11:16
25.grudnia
1220 rok
Żuraw wymieniony jako wieś rycerska  biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Iwon nadał klasztorowi Kanoników Regularnych w Mstowie dziesięcinę ze wsi Żuraw,Zagórze, Siedlec. W tym czasie prawdopodobnie istnieje poprzedni dworek w Żurawiu przy stawie.
 1411 rok potwierdzenie istnienia w Żurawiu parafii pw. Św. Bartłomieja
 1560 rok Majątek Żuraw  przechodzi w ręce  Bonerów z Krakowa  a  miejscowy kościół w ręce Arian. Katolicy z Żurawia budują drugi kościół  im. Św. Barbary, wokół którego powstaje cmentarz. Obecnie nie rozbudowany kościółek służy jako kaplica cmentarna.
 1778 rok Żuraw przechodzi z nadania carycy na własność księcia kurlandzkiego  Jana Ernesta Birona
 1790 rok w Żurawiu  działa szkoła elementarna  Komisji Edukacji Narodowej
 1815 rok właścicielem  Żurawia i Potoku  zostaje pułkownik wojsk napoleońskich  Michał Konstanty Pruszak  - herbu Leliwa, który mieszka w Żurawiu. Prawdopodobnie On jest budowniczym obecnego dworku w Żurawiu, na nowym miejscu po drugiej stronie kościoła. Odtąd wszyscy właściciele Żurawia są także właścicielami Złotego Potoku
 1822 rok rozwiązanie szkoły elementarnej KEN  w Żurawiu.
 1831 rok umiera w Żurawiu ojciec Stanisława Leskiego – Józef Leski, szambelan królewski , szwagier Michała Pruszaka, który po nim dziedziczył  Żuraw.
 1840 rok właścicielem dóbr złotopotockich i Żurawia zostaje kapitan Cyprian Pintowski, po zakupie na licytacji. Od tego czasu w  Żurawiu i w dworze  gospodarują zarządcy.
 1851 rok dobra złotopotockie  wraz z Żurawiem  nabywa  21 lipca generał  hrabia  Wincenty Krasiński od  kapitana Cypriana Pintowskiego, z zamiarem osiedlenia syna z rodziną.
 1858 rok 24 listopada  po śmierci  Wicentego Krasińskiego w Warszawie  majątek  Złoty Potok i  Żuraw  przechodzi na własność  Zygmunta Krasińskiego.
 1859 rok  24 lutego   po śmierci  Zygmunta Krasińskiego  w Paryżu, administracja dóbr Złoty Potok  wraz z Żurawiem  podlega Zarządowi Głównemu Dóbr i Interesów  Domu Hr. Krasińskich w Warszawie. Prawnym właścicielem jest syn Władysław.
 1877 rok sukcesorka dóbr  Złoty Potok   Maria Beatrix Krasińska (córka poety) wychodzi za mąż za hrabiego Edwarda Aleksandra Raczyńskiego [1847 – 1926]  z Rogalina pod Poznaniem. W wianie otrzymuje dobra Złoty Potok wraz z Żurawiem (6097 mórg folwarcznych oraz lasy).
 1885 rok  przebudowa kościoła  w Żurawiu z funduszy Hr. Edwarda Raczyńskiego.
 1886 rok  Hr. Edward Raczyński  przepisuje majątek złotopotocki wraz z Żurawiem swojemu małoletniemu synowi Karolowi  w imieniu którego ustanawia  plenipotenta  zarządzającego całością majątku - Tadeusza Dzierżykraj-Morawskiego  herbu Nałęcz.
 1893 rok  przedłużenie nawy  w kościele  w Żurawiu  i dobudowa wieży.
 1895 rok Plenipotent Karola Raczyńskiego – Tadeusz Dzierżykraj- Morawski  wydzierżawia majątek Żuraw  Franciszkowi Steinhagenowi – bratu Artura Steinhagena założyciela Spółki Akcyjnej Fabryki Papieru w Myszkowie, której udziałowcem zostaje Tadeusz Dzierżykraj-Morawski. Prawdopodobnie w tym czasie dwór w Żurawiu zostaje gruntownie przebudowany.
 1901 rok  Samodzielnym właścicielem Złotego Potoku  i  Żurawia  zostaje Hr. Karol Raczyński, wnuk poety Zygmunta Krasińskiego, chociaż majątkiem złotopotockim nadal zarządza Tadeusz Dzierżykraj-Morawski. Natomiast  majątek Żuraw pozostaje nadal  w rękach dzierżawcy Franciszka Steinhagena.
 1905 rok Hrabia Karol Raczyński  sprowadza się  do swoich rodzinnych włości w Złotym Potokuz  żoną  Księżną  Stefanią Czetwertyńską  ze Skidla. Żuraw jest cały czas dzierżawiony przez Franciszka Steinhagena , który  do dworu w Żurawiu sprowadza swego brata Edwarda Hugo – bankiera z Białegostoku mającego kłopoty finansowe w związku z początkiem rewolucji  w Rosji. W Dworze w Żurawiu urodził się też syn Edwarda Steinhagena – Artur, który później został w PRL-u  konstruktorem silnika do „Syrenki”
 1914 rok Zarządca dóbr złotopotockich Tadeusz Dzierżykraj-Morawski opuszcza Złoty Potok, pozbywając się akcji Fabryki Papieru w Myszkowie i jednocześnie Franciszek Steinhagen zakończył dzierżawę majątku w Żurawiu  i  opuścił dwór w Żurawiu. Dwór jest remontowany w tym czasie przez Raczyńskich i kryty nowym dachem. Wykonawcą remontu jest Józef Nocuń z Żurawia. Właściciel Żurawia Hr. Karol Raczyński  wydzierżawia majątek w Żurawiu – Leonowi  Leopardowi Leopoldowi Siemieńskiemu – synowi dzierżawcy Skrzydlowa.  L.L.L. Siemieński  zostaje jednocześnie dyrektorem Fabryki Przetwórstwa Ziemniaków w Zalesicach, będącej własnością Hr. Karola Raczyńskiego. Wraz z żoną Natalią Marią ze Świrskich zamieszkuje w dworze w Żurawiu  i codziennie dojeżdża do pracy w Zalesicach.
 1929 rok po śmierci Siemieńskiego majątek Żuraw wraz z dworem wraca do właścicieli hr.Raczyńskich.
 1930 rok Hrabina Raczyńska parceluje majątek w Żurawiu i sprzedaje go w kilku kawałkach. 30 ha  wraz z dworem w Żurawiu  zakupują p. Zofia i Antoni Grałek.  Resztę ziemi majątku Żuraw kupują;  Pawłowski Henryk, Solak Tadeusz  i inni. Dwór w Żurawiu przez całą  II wojnę światową  jest własnością p. Grałków, niestety stopniowo niszczeje.
 1952 rok Powstała gmina Żuraw. W Żurawiu działa Gromadzka Rada Narodowa.
 1965 rok  Od  p Zofii Grałek dwór odkupił następny właściciel z Białegostoku, który w  dworze zakwaterował robotników.  Obiekt  całkowicie niszczeje, w końcu w rozwalającym się budynku urządzono  chlew i kurnik. Ówczesny właściciel podzielił ruinę na dwie części, które odsprzedał następnym właścicielom. Jedną z części zakupił  p. Połacik  a drugą  p. Peryga
 1975 rok Żuraw przechodzi do gminy Janów.  Dwór w tym czasie jest całkowicie zniszczony, stoją tylko resztki  z walącymi się ścianami i sufitami, co piszący te słowa osobiście oglądał latem 1983 r.
 1989 rok Część Żurawia wraz ze zniszczonym dworem i resztkami parku zakupili na współwłasność od prywatnych właścicieli  bracia Jarosław i Dariusz Laseccy  z Myszkowa.
 1994 rok zniesiono współwłasność między braćmi  i jedynym właścicielem resztek dworu i parku w Żurawiu  został  Jarosław Lasecki.
 1996 rok nowy właściciel  Jarosław Wacław Lasecki. remontuje dwór w Żurawiu pod nadzorem konserwatora zabytków  i przywraca mu dawną świetność. Za te działania Rada Gminy Janów nadaje mu tytuł  Inwestora Roku
 2004 rok   na mapie gminy Janów w uznaniu zasług dla ratowania dworu jako majątku kultury narodowej pojawia się nazwa Dwór  Laseckich w Żurawiu.
opracował::  Ireneusz Bartkowiak
na  podstawie  materiałów źródłowych   i  informacji
od  mieszkańców  Żurawia    m.in.  p. Józefa Kaweckiego

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET