A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

Rok 2019
Rok 2021
Rok 2020

REMONTY

2020-05-07 15:04

REMONTY

INWESTYCJE

2020-04-27 14:48

INWESTYCJE

Budowa drogi podzielona była na trzy etapy. Dwa odcinki drogi o łącznej długości 1520 metrów zostały wybudowane w roku 2020. W tym roku wybudowany został trzeci odcinek drogi o długości 721 metrów, który połączył drogę w jedną całość.

4 sierpnia nareperowano śluzę wodną na stawie Amerykan w Złotym Potoku. Nagłe rozszczelnienie śluzy spowodowało, że w ciągu kilkunastu dni, poziom wody na stawie Amerykan opuścił się prawie o 1 metr. Sytuacja stała się niebezpieczna szczególnie dla ryb i innych organizmów żyjących w wodzie. Z wnętrza przepustu została także usunięta sterta gałęzi nagromadzona przez bobry. Uzupełnienie wody w stawie potrwa kilka tygodni.

Jedna z wielu bardzo oczekiwanych inwestycji Gminy Janów jest już w realizacji. Dziś 23 lipca 2021 r. Wójt Gminy Janów Edward Moskalik wraz z Skarbnikiem Gminy Janów Małgorzatą Laskowską podpisali umowę z Panią Agnieszką Miś - Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych "Myszków" Sp. z o.o., na przebudowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Janów ze Złotym Potokiem.
 

22 lipca 2021 r. w Centrum Usług Społecznościowych w Janowie odbyło się podpisanie i wręczenie umów na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

1 lipca 2021 r. mieszkańcy Złotego Potoka wspólnie z Wójtem Gminy Janów Edwardem Moskalikiem i Radnym Gminy Janów Pawłem Stefaniakiem uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną ulicę Klonową .


1 lipca 2021 r. Edward Moskalik - Wójt Gminy Janów, Agnieszka Kawecka – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej oraz Łukasz Zaskórski - Prezes Firmy Hydromex Plus podpisali umowę na wykonanie wodociągu w Czepurce.


Ruszyła przebudowa drogi do Huciska

2021-06-22 10:50

Ruszyła przebudowa trzeciego (ostatniego) odcinka drogi gminnej do Huciska. W ramach tego zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa o szerokości 5 m na odcinku o długości 721m, która połączy wybudowane w 2020r dwa odcinki drogi do Huciska.

W piątek 18 czerwca 2021r. otwarto Centrum Usług Społecznościowych w Janowie. Na ręce Anny Tarczyńskiej Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie Wójt Gminy Janów Edward Moskalik przekazał klucze oddając tym samym budynek w zarządzanie.

Przekazanie placu budowy

2021-06-21 10:57

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Mariusz Dobrakowski 18 czerwca 2021 roku przekazał przedstawicielowi Firmy „Larix” plac budowy dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Czepurka - Piasek".

W dniu 17 czerwca 2021r, Wójt Gminy Janów wspólnie z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie Michałem Naporą oraz radnym Henrykiem Srokoszem i sołtysem Przemysławem Tatarowiczem uruchomili zmodernizowane ujęcie wody w Siedlcu.

Naprawiamy drogi i uliczki

2021-06-01 09:06

Naprawiamy nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniu Pl. Grunwaldzkiego i ul. Lelowskiej w Janowie oraz niewielki fragment ul. Powstańców Styczniowych w Poniku.

Remont Promenady

2021-06-01 08:22

Długo oczekiwany remont Promenady, czyli ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Janowem i Złotym Potokiem rozpoczął się od podcięcia i usunięcia połamanych gałęzi zwisających nad ścieżką.

Wodociąg w Kaczych Błotach

2021-05-24 08:20

21 maja 2021 r. Wójt Gminy Janów podpisał kolejną umowę. Tym razem na budowę wodociągu do przysiółka Kacze Błota.

20 maja 2021r. Wójt Gminy Janów, Edward Moskalik wraz z Skarbnikiem Gminy Janów, Małgorzatą Laskowską podpisali umowę z Panem Mateuszem Grygielskim, pełnomocnikiem właściciela firmy Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „DOMAX” Arkadiusz Mika, w ramach której dokończona zostanie przebudowa drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Hucisko.


Dziś Wójt Gminy Janów Edward Moskalik wraz z Skarbnikiem Gminy Janów Małgorzatą Laskowską podpisali umowę z Panią Agnieszką Miś - Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych "Myszków" Sp. z o.o., które będzie wykonawcą planowanej inwestycji.

Dzięki złożonym wnioskom Gmina Janów otrzymała ponad 2 miliony złotych dofinansowania na przebudowę ul. Szkolnej w Siedlcu oraz drogi w Hucisku. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego celem jest dofinansowanie zadań polegających na powstawaniu nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

47 040,00 zł dofinansowania przyznano Gminie Janów na "Przywrócenie właściwego stanu Mogiły Zbiorowej Żołnierzy na Cmentarzu w Złotym Potoku".


Kolejny sukces w realizacji planowanych inwestycji. W dniu 9 marca 2021 r. Wójt Gminy Janów Edward Moskalik podpisał Umowę na budowę wodociągu w Kaczych Błotach i kanalizacji w Bystrzanowicach.

9 marca 2021 r. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie Michał Napora podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej z Bystrzanowic do Bystrzanowic-Dworu.

13 stycznia 2020 r. podpisana została umowa na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Mieszkańcy ul. Zielonej w miejscowości Śmiertny Dąb mogą już w pełni korzystać z nowej nakładki asfaltowej. Jej długość wynosi 1 313 metrów. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy Janów. Koszt jej wykonania łącznie z dokumentacją i nadzorami wyniósł 433 437,52 zł.

Zakończyliśmy wymianę 238 sztuk opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy LED. 

Zakończyła się budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Janowie. 

Droga do Huciska na finiszu

2020-11-23 08:34

Wielki sukces i radość dla mieszkańców Huciska, zaledwie 4 tygodnie od podpisania umowy - 19 listopada 2020r. Wójt Gminy Janów Edward Moskalik wraz z byłym sołtysem Huciska Panem Józefem Kurkiem odbyli spacer po nowo budowanej drodze w Hucisku.

Długość przedmiotowego odcinka wynosi ok. 190m. W ramach inwestycji wykonana została jezdnia o nawierzchni bitumicznej, zjazd z drogi krajowej i wjazdy do posesji z kostki brukowej oraz ciek wodny. Koszt przebudowy drogi to kwota 183 886,46 zł. Na przebudowę drogi, Gmina pozyskała środki w kwocie 46 000 zł.

Nowa droga do Huciska

2020-09-11 09:23

W dniu 31 sierpnia 2020r. zakończony został i odebrany odcinek pierwszego etapu budowy drogi do Huciska.

Rozpoczęliśmy przebudowę drogi ul. Ściegiennej w Piasku. Długość przedmiotowego odcinka wyniesie ok. 190m.
­W ramach inwestycji przewiduje się: wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, zjazd z drogi krajowej wykonany z kostki brukowej, od strony zachodniej ciek drogowy.
­

Rozpoczęliśmy pierwszy etap przebudowy drogi do transportu rolnego na odcinku Okrąglik - Żuraw. Długość przedmiotowego odcinka wynosić ok. 916,40m.

Remont hydroforowni w Bystrzanowicach

Uprzejmie informujemy, iż firma FIBERION J&K Kuśnierczyk w porozumieniu z Gminą Janów rozpoczęła w maju budowę sieci światłowodowej w Siedlcu, Pabianicach oraz Skowronowie.

Uprzejmie informujemy, iż firma FIBEE w porozumieniu z Gminą Janów rozpoczęła budowę sieci światłowodowej w miejscowościach Bystrzanowice, Sokole Pole, Teodorów i części miejscowości Lgoczanka.

Gmina Janów otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok na przebudowę drogi gminnej Hucisko.

Dawny budynek „GS"

2020-03-30 11:45

Rozpoczęły się prace związane z przebudową, rozbudową i adaptacją zdegradowanego budynku przy Placu Grunwaldzkim 9 w Janowie.

Informacja dla mieszkańców Czepurki i Piasku zainteresowanych Internetem Światłowodowym.

W dniu 16.03.2020 r. na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie Firma BITUM Sp. z o.o. rozpoczęła prace mające na celu przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1041S z drogą gminną w Zagórzu. 

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET