A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 14.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

II świat – to tajemnicza podziemna kraina, nasączona chłodem jaskiń, których tutaj jest ponad sto. Ogólnie dostępne to Grota Niedźwiedzia, Jaskinia Ostrężnicka i Jaskinia na Dupce, do zwiedzenia pozostałych, w tym najdłuższej jaskini jurajskiej, potrzebny jest sprzęt specjalistyczny. O jaskiniach krążą legendy o ukrytych w ich wnętrzu skarbach

Jaskinia Grota Niedźwiedzia
Jaskinia na Dupce
Jaskinia na Kadzielni
Jaskinia Ostrężnicka
2016-03-20 10:17

Grota Niedzwiedzia (11).jpgJaskinia Niedźwiedzia, jak większość jaskiń na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej, jest przykładem zjawisk krasowych - efektu rozpuszczania wapieni przez wodę wnikającą szczelinami w głąb masywu. Jaskinia odkryta przez Zygmunta Krasińskiego w skałach rezerwatu „Parkowe”. Krasiński nakazał powiększyć otwór wejściowy w formie groty. Jaskinia składa się z obszernej komory podpartej z boku kolumną. Z komory odchodzą trzy korytarze. Korytarz po prawej stronie jest pochylnią zakończoną kominem, w którym zimują nietoperze. Korytarz po lewej zaczyna się od dołu a następnie obok okienka przechodzi w wąski korytarz zaciskowy kończący się niewielkim rozszerzeniem. Trzeci korytarz obok kolumny biegnący do przodu jaskini kończy się na zewnątrz otworem. Temperatura powietrza w jej wnętrzu niewiele odbiega od tej, jaka panuje na zewnątrz. W związku z pogarszaniem się warunków świetlnych od strefy przyotworowej do wnętrza, możemy obserwować powolne zanikanie oraz zmiany w składzie gatunkowym roślinności naskalnej. Gośćmi jaskini mogą być niektóre gatunki nietoperzy, np. nocek duży. W namulisku jaskini odkryto kości kilku gatunków zwierząt kopalnych, m.in. nosorożca włochatego, mamuta, renifera i niedźwiedzia jaskiniowego. Odkrycia tego dokonano przypadkowo w czasie prac związanych z przygotowywaniem całego terenu do celów parkowych w połowie XIX w. Znaleziono tu również ślady obozowiska człowieka ze starszej epoki kamienia – paleolitu. Podczas II wojny w jaskini znajdowała schronienie przed nalotami ludność Złotego Potoku.

2016-03-20 10:29

Jaskinia na Dupce (24).jpgJaskinia położona za Schroniskiem Młodzieżowym w Siedlcu z obszernym wejściem na szczycie pagórka zwanego "Dupką", pośród bukowej kępy. Dupka - to staropolskie określenie dziury w ziemi. Legenda mówi, że jaskinia powstała za przyczyną diabła goniącego Pana Twardowskiego, który siedząc na szczycie pagórka i popierdując ze śmiechu, wypierdział dziurę w ziemi. Zejście do jaskini prowadzi po łagodnej, kilkunastometrowej pochylni do obszernej komory, przeciętej przez środek na dwie części, szeroką bruzdą, na dnie której znajduje się wejście do poziomego, kilkunastometrowego tunelu, zakończonego licznymi szczelinami z ciekawymi naciekami w formie draperii, przypominającymi łapy dinozaura. Jaskinia jest bezpieczna do zwiedzania, aczkolwiek musimy zachować podstawowe warunki bezpieczeństwa. Należy koniecznie mieć ze sobą dobre oświetlenie i kask. Wysokość jaskini daje nam możliwość jej zwiedzania w pozycji stojącej. Pamiętajmy również, że znajduje się ona na terenie prywatnego lasu. Prosimy nie zostawiać w jaskini jak również wokół niej żadnych śmieci.

2016-03-20 10:43
2016-03-20 10:48

Jaskinia Ostreznicka (5).jpgOlbrzymi, masyw skalny na Ostrężniku, podobny do bryły sera szwajcarskiego kryje w swoim wnętrzu jedną z ciekawszych jaskiń w jurajskiej krainie ostańców wapiennych. Zaskakujący nagłym pojawieniem się wielki otwór w skale to wejście do jaskini Ostrężnickiej. Jaskinie należą do podziemnych form krasowych. Jaskinia Ostrężnicka jest jedną z najbardziej znanych jaskiń tego rejonu. Główny otwór wejściowy, położony jest od strony północno – zachodniej. Dzieli go słup skalny na dwie części, co okoliczni mieszkańcy nazywają płucami. Jaskinia o długości 90 metrów należy do obiektów o rozwinięciu poziomym. Jaskinia ta znana jest od dawna. Najstarszy opis pochodzi z 1948 roku i dotyczy właśnie zachodniej części jaskini. Tworzy ją system korytarzy i niewielkich komór, których wysokość maleje w głąb masywu, tak że połączenia pomiędzy nimi są niskie i ciasne. Najładniejszy widoczny fragment jaskini występuje po stronie zachodniej, gdzie za dużym otworem zbiegają się dwa wygładzone przez wodę wysokie korytarze. Jaskinia Ostreznicka (11).jpg

Jaskinie wypełniają osady. Część osadów zaczęła się tworzyć równocześnie z powstaniem jaskiń, część z nich znosiły wody i osadzały w jaskiniach. Osady zwane namuliskiem zawierają cenny materiał mineralny i organiczny np. kości zwierząt czy ślady pobytu człowieka prehistorycznego. Namulisko Jaskini Ostrężnickiej jest piaszczysto – gliniaste. Miejscami na jego powierzchni, głównie w obszernym środkowym korytarzu, znajdują się kamienie i bloki skalne. Jaskinia Ostrężnicka pozbawiona jest nacieków, ponieważ zostały zniszczone przez procesy związane z wietrzeniem mrozowym zachodzącym w warunkach klimatu zimnego. Na skale wapiennej można zauważyć pionowe spękania oraz pozostające w związku z nimi obszary pustek i przestrzeni. Zespół powiązanych ze sobą elementów może świadczyć o fakcie, że skała jak i znajdująca się wewnątrz niej jaskinia Ostrężnicka są pozostałością po większej jaskini. Jaskinia znajdowała się pod Zamkiem Ostrężnickim i stanowiła naturalny system lochów zamkowych i piwnic. Wejście do głównego korytarza zamykały dawniej drzwi, które obecnie znajdują się w kościele w Złotym Potoku. Legenda mówi o znajdujących się niegdyś w lochach jaskini skarbach, oraz o chciwym pastuchu, któremu zamykające się do skarbów drzwi ucięły piętę.

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET