A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

sp_piasek_jesien.jpgsp_piasek_lato.jpgsp_piasek_wiosna.jpgsp_piasek_zima.jpgsp_piasek_zaloba.jpg

Szkoła Podstawowa w Piasku - Dzwonki szkolne i Plan Lekcji
Szkoła Podstawowa w Piasku - Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Podstawowa w Piasku - Dowozy i odwozy
Szkoła Podstawowa w Piasku - Pracownicy szkoły
2016-03-07 15:34

Czas trwania lekcji:   

 

1. 8.10 - 8.55
2. 9.05 - 9.50
3. 10.00 - 10.45
4. 10.55 - 11.40
5. 11.55 - 12.40
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.40 - 15.25

 

TYGODNIOWY  PLAN  ZAJĘĆ   ważny od dnia 23 września 2019r.

 

 

I

II

III

V

VI

VII

VIII

poniedziałek

1

j.angielski

ed.wcz

religia

technika

j.polski

j.polski

historia

2

religia

ed.wcz

j.angielski

j.polski

technika

historia

edb

3

ed.wcz

j.angielski

ed.wcz

matematyka

historia

fizyka

j.polski

4

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

j.ang/św

geografia

matematyka

fizyka

5

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

św/j.ang

matematyka

religia

wos

6

 

 

 

geografia

wf

j.angielski

matematyka

7

 

 

 

wf

zaj. z wych

geografia

j.angielski

wtorek

1

ed.wcz

religia

ed.wcz

matematyka

j.polski

j.angielski

j.polski

2

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

j.polski

j.angielski

matematyka

religia

3

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

biologia

matematyka

religia

j.angielski

4

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

zaj. z wych

biologia

j.niemiecki

matematyka

5

 

z

religia

historia

wf

j.polski

biologia

6

 

 

 

wf

 

biologia

j.niemiecki

7

 

 

 

religia

 

wf

z/św

8

 

 

 

 

 

 

wf

środa

1

ed.wcz

ed.wcz

j.angielski

j.ang/inf

j.polski

muzyka

chemia

2

ed.wcz

j.angielski

ed.wcz

inf/j.ang

muzyka

chemia

j.polski

3

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

muzyka

informatyka

j.polski

wos

4

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

j.polski

j.angielski

informatyka

z/św

5

ed.wcz

ed.wcz

informatyka

plastyka

z/św

z/św

wf

6

 

 

 

religia

plastyka

wf

historia

7

 

 

 

wf

zaj.art

historia

informatyka

8

 

 

 

 

 

plastyka

informatyka

czwartek

1

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

matematyka

historia

j.niemiecki

wf

2

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

historia

wf

matematyka

j.niemiecki

3

j.angielski

ed.wcz

ed.wcz

j.polski

j.polski

wf

matematyka

4

ed.wcz

j.angielski

ed.wcz

j.angielski

matematyka

j.polski

religia

5

 

 

j.angielski

z/św

religia

j.angielski

fizyka

6

 

 

 

z/św

 

fizyka

j.angielski

7

 

 

 

wdż

 

biologia

j.polski

8

 

 

 

 

 

dor. zaw

wdż

piątek

1

religia

ed.wcz

ed.wcz

j.polski

j.polski

j.angielski

wf

2

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

matem

wf

j.polski

j.angielski

3

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

wf

j.angielski

matematyka

j.polski

4

ed.wcz

ed.wcz

ed.wcz

św/j.ang

religia

chemia

matematyka

5

ed.wcz

religia

z

j.ang/św

matem

wf

gegrafia

6

 

 

 

 

 

geografia

chemia

7

 

 

 

 

 

zaj. z wych

zaj. z wych

2016-03-07 15:33

sp_piasek_jesien.jpgsp_piasek_lato.jpgsp_piasek_wiosna.jpgsp_piasek_zima.jpgsp_piasek_zaloba.jpg

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020


 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2 września 2019 r.

 

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
 w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5

Egzamin ósmoklasisty

Język polski – 21 kwietnia 2020 r.
( wtorek) godz. 9.00 
(120 minut)

 Matematyka  – 22 kwietnia 2020 r.
( środa) godz. 9.00 
(100) minut

Język obcy – 23 kwietnia 2020 r. ( czwartek) godz. 9.00 (90 minut)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

      —  2 stycznia 2020 r. (czwartek)

—  3 stycznia 2020 r. (piątek)

—  12 czerwca 2020 r. (piątek)

Rozporządzenie MEN z dn. 11.07.2017 r.
 w sprawie organizacji roku
 szkolnego

(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

 

 

7.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Święta Państwowe)

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich  Świętych –1 listopada 2019r.

Narodowe Święto Niepodległości –

11 listopada2019r.

Boże  Narodzenie –
   25–26 grudnia 2019 r.

Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r

Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.

Święta Wielkanocne –
12 - 13 kwietnia 2020 r.

Święto Pracy – 1 maja 2020 r.

Święto Konstytucji 3 Maja –
3 maja 2020 r.

Boże Ciało –  11 czerwca 2020r.

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 


  

2016-03-07 15:35

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

 

Dowozy  od dnia  03.09. 2019r

Autobus I      

  1.  Siedlec Krzyże 715 – Siedlec Źródlana 720  -  Siedlec Tartaczna 725  – Siedlec szk. 730-  Pabianice 735 -  Piasek 740 – Apolonka 745 -  Złoty Potok 755- Janów szk. 800  - Piasek 805

Autobus II 

  1.  Zagórze710-   Wodząca 715 -  Żuraw kościół 720 – Lipnik 725  – Okrąglik 730   – Lusławice szk.735 –  Czepurka 740  -  Piasek  745  - Skowronów 750- Piasek 800- Śmiertny Dąb 805 Janów  810 - Piasek

ODWOZY

 od poniedziałku do piątku

około 13 00 (kl. młodsze)  Piasek – Czepurka – Skowronów – Pabianice – Siedlec

 

pon, piąt 1430  Piasek – Janów – Złoty Potok , Czepurka

               1430 Piasek -  Skowronów, Pabianice, Siedlec

 

wtorek, środa, czwartek po 8 lekcjach   

 

1530 -  Piasek – Janów- Złoty Potok – Czepurka

 

 1530-   Piasek -  Skowronów, Pabianice, Siedlec

2016-03-09 12:02

Dyrektor szkoły - mgr Małgorzata Matyas - nauczyciel języka polskiego


Nauczyciele:

 

 1.

mgr Matyas Małgorzata

dyrektor szkoły     nauczyciel języka polskiego

 

 2. 

mgr  Borowicz Katarzyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca kl. III

 3. 

mgr Budzowska Beata

nauczyciel języka niemieckiego

 

 4. 

mgr Dors Grzegorz

nauczyciel wychowania fizycznego

 

5.

mgr Dwojak Beata

nauczyciel historii

 

6. 

mgr Fik Renata

nauczyciel techniki

 

7. 

mgr Gaudzińska Zdzisława

nauczyciel matematyki

 

8. 

mgr Kania Stefania

nauczyciel terapii pedagogicznej

 

9. 

mgr Kasprzyk Marta

nauczyciel plastyki

 

10. 

mgr Knapik Elżbieta

nauczyciel języka polskiego

wychowawca kl. V

11. 

mgr Lubczańska Inga

nauczyciel geografii, wos

wychowawca kl. VIII

12. 

mgr Małyska Monika

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca kl. I

13. 

mgr inż. Marszałek Ryszard

nauczyciel informatyki

 

14. 

mgr Marszałek Teresa

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca kl. II

15. 

mgr Morawiec Joanna

nauczyciel języka angielskiego

 

16. 

mgr Motyl Magdalena

nauczyciel języka angielskiego

 

17. 

mgr Oberzig Ewa

nauczyciel biologii

 

18. 

mgr Olczak Monika

pedagog szkolny

wychowawca kl. VI

19. 

mgr Sikora Beata

nauczyciel religii, wdż,   bibliotekarz

 

20. 

mgr Sobucka Katarzyna

nauczyciel chemii, fizyki

wychowawca kl. VII

21. 

mgr Tomzik Radosław

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 

22. 

mgr Tyras Karolina

nauczyciel muzyki

 

 

 

Pracownicy obsługi:

1.

Duchowicz Edyta

 

 

2.

Krawczyk Ewa

 

 

3.

Mizgała Elżbieta

 

 

4.

Mizgała Waldek

 

 

5.

Nocuń Joanna

 

  

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET