A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 14.04.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

Informacja dla mieszkańców

2024-01-08 07:41

Od 1 stycznia 2024 r. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. Opłata wynosi 30,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata podwyższona wynosi 60,00 zł za mieszkańca (zgodnie z Uchwałą Nr 491/LXXXVII/23 Rady Gminy Janów z dnia 14 listopada 2023 r.)

Szanowni mieszkańcy, zwracamy się do  osób kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych  o wypełnienie załączonej poniżej ankiety,  w której prosimy o wskazanie szacunkowej  ilości  bioodpadów zgromadzonych w kompostowniku przydomowym w ciągu roku.

P.U.K. „TAMAX” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 31 marca 2023 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz kompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zabawek i tekstyliów z terenu Gminy Janów.

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie i  przybyciem  do naszej Gminy obywateli tego państwa, Wójt Gminy Janów informuje, że brak jest  podstaw prawnych do zwolnienia właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się przyjąć do swoich mieszkań i budynków mieszkalnych uchodźców z Ukrainy i finansować koszty ich pobytu z  obowiązku ponoszenia kosztów (opłaty) odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych w czasie pobytu uchodźców.

Na stronie internetowej gminy Janów w zakładce „Gospodarka Odpadami” dostępny jest harmonogram wywozu odpadów na 2022 r.

Informacja dla Mieszkańców

2021-12-01 10:03

Od 1 grudnia 2021 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. Opłata wyniesie 34,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata podwyższona wyniesie 68,00 zł za mieszkańca.

Informujemy, że firma P.U.K TAMAX odbierze odpady wielkogabarytowe oraz kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zabawki  i tekstylia.

Drodzy mieszkańcy Złotego Potoku, informujemy, iż od miesiąca lipca ulegnie zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowości Złoty Potok, poniżej aktualny harmonogram odbioru.

Po dokonaniu wnikliwej analizy w zakresie kosztów ponoszonych przez gminę na gospodarkę odpadami, czyli wydatków z tytułu faktur i dochodów na które składają się wpłaty od właścicieli nieruchomości za okres od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. (pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania nowego systemu), został stwierdzony deficyt w wysokości  365.463,03 zł. Szczegółowa analiza dostępna prezentacji.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Janów, że w miesiącach od kwietnia do października w każdej miejscowości będą realizowane dwa odbiory odpadów komunalnych.

Na stronie internetowej gminy Janów w zakładce „Gospodarka Odpadami” dostępny jest harmonogram wywozu odpadów na X - XII 2020 r. Ponadto informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona została zmiana częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów.

SZANOWNI PAŃSTWO


Zgodnie z treścią art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Również, jeżeli na objętych systemem gospodarowania odpadami nieruchomościach zamieszkałych, prowadzona jest działalność gospodarcza to właściciel tej nieruchomości mimo, że wnosi  do gminy opłatę  za gospodarowanie odpadami ma obowiązek  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej,  w której jest prowadzona działalność gospodarcza np.: sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe, rzemiosło w tym: fryzjerstwo,  kosmetyka, krawiectwo, agroturystyka itp.. Zwolniona  z tego obowiązku  jest zgodnie z art. 6j ust.4a ustawy nieruchomość, w której w części lokalu mieszkalnego prowadzona jest obsługa biurowa  działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zawierać umowy na odbiór odpadów komunalnych tylko i wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Janów wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b ust. 2. ustawy. 

Zgodnie z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem wynikającym z treścią art. 3 ust 3 pkt.3 ustawy, Gmina Janów prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców. 

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o niezwłoczne dostarczanie do Urzędu Gminy w Janowie, kserokopii umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych.

P.U.K. „TAMAX”  uprzejmie informuje, iż w dniu  30 czerwca 2020 r. odbędzie się odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz kompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z  terenu całej Gminy Janów. W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, okna i drzwi bez szyb - wszystkie w ilości do 5 szt. na rok z jednego gospodarstwa domowego, KOMPLETNY zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, drobny sprzęt AGD) oraz opony z samochodów osobowych w łącznej ilości nie więcej niż 5 szt. na rok z jednego gospodarstwa domowego. Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie odpadów wielkogabarytowych w dniach 22.06.2020 do 26.06.2020 drogą telefoniczną pod nr tel: 34 32 78 048 wew. 27  lub osobiście w Urzędzie Gminy Janów. 

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. Pozwala on na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Uwaga mieszkańcy Janowa

2019-12-09 13:50

Firma P.U.K. TAMAX Szczepan Cieślak z siedzibą 28-340 Sędziszów, Osiedle Sady 20/2 Informuje, iż ze względu na trudności logistyczne odbiór odpadów w miejscowości Janów z dnia 28 grudnia zostaje przeniesiony na dzień 30 grudnia tj. 5-ty poniedziałek miesiąca. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy aby mieszkańcy przekazali informację swoim sąsiadom nie posiadającym dostępu do Internetu.

Informujemy, że od dnia 6 września 2019 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na nowy numer rachunku bankowego:  54 8591 0007 5330 0925 0228 0083 Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Janów

Informujemy, że na stronie internetowej gminy Janów w zakładce „Gospodarka Odpadami” dostępny jest harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 r.

Szanowni Państwo !

2019-07-02 07:02

W związku z drastyczną podwyżką  ceny za usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikającą z przeprowadzonego przetargu, Wójt i Rada Gminy byli zmuszeni dostosować stawki opłat za odbiór odpadów od Państwa, do ceny tej usługi.

P.P.H.U. „TAMAX” Sędziszów uprzejmie informuje, iż w miesiącu kwietniu 2018 odbędzie się na terenie Gminy Janów odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z podziałem na terminy i miejscowości.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018

2017-12-05 14:56

Informujemy, że na stronie internetowej gminy Janów w zakładce „Gospodarka Odpadami” dostępny jest harmonogram wywozu odpadów na rok 2018. W miesiącu grudniu 2017r. będą również dostarczone do mieszkańców książeczki opłat oraz harmonogramy na 2018 rok za pośrednictwem firmy „TAMAX”.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET