A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 18.09.2020RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

SZANOWNI PAŃSTWO


Zgodnie z treścią art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Również, jeżeli na objętych systemem gospodarowania odpadami nieruchomościach zamieszkałych, prowadzona jest działalność gospodarcza to właściciel tej nieruchomości mimo, że wnosi  do gminy opłatę  za gospodarowanie odpadami ma obowiązek  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej,  w której jest prowadzona działalność gospodarcza np.: sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe, rzemiosło w tym: fryzjerstwo,  kosmetyka, krawiectwo, agroturystyka itp.. Zwolniona  z tego obowiązku  jest zgodnie z art. 6j ust.4a ustawy nieruchomość, w której w części lokalu mieszkalnego prowadzona jest obsługa biurowa  działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zawierać umowy na odbiór odpadów komunalnych tylko i wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Janów wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b ust. 2. ustawy. 

Zgodnie z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem wynikającym z treścią art. 3 ust 3 pkt.3 ustawy, Gmina Janów prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców. 

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o niezwłoczne dostarczanie do Urzędu Gminy w Janowie, kserokopii umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych.

P.U.K. „TAMAX”  uprzejmie informuje, iż w dniu  30 czerwca 2020 r. odbędzie się odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz kompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z  terenu całej Gminy Janów. W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, okna i drzwi bez szyb - wszystkie w ilości do 5 szt. na rok z jednego gospodarstwa domowego, KOMPLETNY zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, drobny sprzęt AGD) oraz opony z samochodów osobowych w łącznej ilości nie więcej niż 5 szt. na rok z jednego gospodarstwa domowego. Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie odpadów wielkogabarytowych w dniach 22.06.2020 do 26.06.2020 drogą telefoniczną pod nr tel: 34 32 78 048 wew. 27  lub osobiście w Urzędzie Gminy Janów. 

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. Pozwala on na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Uwaga mieszkańcy Janowa

2019-12-09 13:50

Firma P.U.K. TAMAX Szczepan Cieślak z siedzibą 28-340 Sędziszów, Osiedle Sady 20/2 Informuje, iż ze względu na trudności logistyczne odbiór odpadów w miejscowości Janów z dnia 28 grudnia zostaje przeniesiony na dzień 30 grudnia tj. 5-ty poniedziałek miesiąca. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy aby mieszkańcy przekazali informację swoim sąsiadom nie posiadającym dostępu do Internetu.

Informujemy, że od dnia 6 września 2019 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na nowy numer rachunku bankowego:  54 8591 0007 5330 0925 0228 0083 Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Janów

Informujemy, że na stronie internetowej gminy Janów w zakładce „Gospodarka Odpadami” dostępny jest harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 r.

Szanowni Państwo !

2019-07-02 07:02

W związku z drastyczną podwyżką  ceny za usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikającą z przeprowadzonego przetargu, Wójt i Rada Gminy byli zmuszeni dostosować stawki opłat za odbiór odpadów od Państwa, do ceny tej usługi.

P.P.H.U. „TAMAX” Sędziszów uprzejmie informuje, iż w miesiącu kwietniu 2018 odbędzie się na terenie Gminy Janów odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z podziałem na terminy i miejscowości.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018

2017-12-05 14:56

Informujemy, że na stronie internetowej gminy Janów w zakładce „Gospodarka Odpadami” dostępny jest harmonogram wywozu odpadów na rok 2018. W miesiącu grudniu 2017r. będą również dostarczone do mieszkańców książeczki opłat oraz harmonogramy na 2018 rok za pośrednictwem firmy „TAMAX”.

Roczna informacja w zakresie danych podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów za rok 2016 ( na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2016 poz. 1020 z późniejszymi zmianami):

W miesiącu listopadzie podczas odbioru odpadów segregowanych, firma P.P.H.U. „TAMAX” omyłkowo zamiast worków w kolorze żółtym na plastik, metal oraz opakowania wielomateriałowe rozdawała worki w kolorze czerwonym. Do worków tych należy segregować odpady opakowaniowe, które powinny znaleźć się w worku w kolorze żółtym i zostaną one bez problemu odebrane. Za zaistniałe utrudnienie dla mieszkańców przepraszamy.

P.P.H.U. „TAMAX” Sędziszów uprzejmie informuje, iż w dniu 29 września 2017 odbędzie się odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu CAŁEJ GMINY JANÓW

Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych dla Janowa

2017-05-09 20:49

Informujemy iż nastąpiła zmiana daty wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych dla miejscowości Janów w miesiącu maju. Wywóz odbędzie się 25 maja 2017 (czwartek). Przepraszamy za zmianę.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową (tamax.bok@vp.pl) celem weryfikacji miejsc odbioru.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Zbiórka opakowań prowadzona jest w całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi PSOR, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste,trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży,w którym kupili produkty. 

Na terenie Gminy Janów z dniem 2 marca 2015r. funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Janowie. Do tego punktu można bezpłatnie dostarczać własnym transportem następujące rodzaje odpadów:

Informacja w sprawie wywozów odpadów

2015-02-23 12:11

Przypominamy mieszkańcom Gminy Janów, że pojemniki i worki należy wystawiać w dniu wywozu (wg. harmonogramu) poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do godz. 6.30. Informujemy również, że od dnia 1 lipca 2013r. płacimy za wytwarzanie odpadów na terenie gospodarstwa domowego, a nie za pojemnik, i nie za wywóz!

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

powszechny_spis_rolny_2020.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET