A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 19.04.2018RSS

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

6 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Janów. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności oraz przyjęciu porządku obrad, zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji. Następnie wójt Gminy, Joanna Ścigaj przedstawiła prezentację podsumowującą okres międzysesyjny. Podczas pierwszych w tym roku obrad, Radni jednogłośnie podjęli sześć uchwał.

XL Sesja Rady Gminy Janów

2018-01-12 07:39

28 grudnia 2017 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Janów, podczas której Radni uchwalili budżet naszej gminy na 2018 r. oraz przyjęli wieloletnią prognozę finansową. Zgodnie z podjętą uchwałą dochody gminy planowane są na kwotę 25 694 288,21 zł, zaś wydatki na kwotę 29 201 299,21 zł.

28 listopada odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Janów, której głównym przedmiotem obrad były sprawy związane z podatkami i opłatami lokalnymi na 2018 r.

19 października odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Janów, której głównym przedmiotem było zabezpieczenie środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żuraw 

27 września 2017 odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Janów, której przedmiotem były: sprawy związane ze zmianami budżetu gminy Janów na rok 2017 r., zmiana wieloletniej prognozy finansowej oraz emisja obligacji.

31 sierpnia odbyła się XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Janów, której przedmiotem obrad była zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Piasku oraz uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów

XXXV Sesja Rady Gminy Janów

2017-08-25 20:35

22 sierpnia odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Janów, której przedmiotem obrad były: nadanie Statutu Szkole Podstawowej w Piasku, wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia oraz sprawy związane z zmianami budżetu gminy Janów na rok 2017 r i zmianą wieloletniej prognozy finansowej. 

18 lipca  odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Janów, której przedmiotem obrad były: sprawy związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów, zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zmiany budżetowe

20 czerwca 2017 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie  z wykonania budżetu oraz udzielili Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

29 maja 2017 odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Janów, której przedmiotem obrad były sprawy związane z dokapitalizowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz z budżetem gminy Janów

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zwiazek_gmin.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

partnerstwo.jpgpartnerstwo_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET