A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 23.09.2019RSS

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

Gmina Janów
Referaty Urzędu Gminy
Jednostki organizacyjne
2016-02-19 13:06

Urząd Gminy Janów
ul. Czestochowska 1
42-253 Janów

 

Telefony:
34/327-80-48
34/327-85-01
34/327-85-02
34/327-05-03

 

Fax: 34/327-80-81
E-mail: gmina@janow.pl
Skrzynka ePUAP: /ris4I98i9c/skrytka

 

NIP Urzędu Gminy Janów: 949-04-88-981
NIP Gminy Janów: 949-21-92-090
REGON Urzędu Gminy Janów: 000534581
REGON Gminy Janów: 151397948

 

Godziny urzedowania:
Poniedziałek: 7:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek:7:00-15:00
Piatek: 7:00-15:00

2016-02-19 13:07

WÓJT GMINY JANÓW

Edward Moskalik
tel. 34 327 85 01 wew. 13
e-mail:gmina@janow.pl

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY JANÓW

Lidia Piestrzyńska
tel. 34 327 85 01 wew. 13
e-mail: l.piestrzynska@janow.pl

SEKRETARZ GMINY
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Monika Gałązka
tel. 34 327 85 01 wew. 30
e-mail:monika.galazka@janow.pl

SKARBNIK GMINY
Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

Małgorzata Laskowska
tel. 34 327 85 01 wew. 24
e-mail:m.laskowska@janow.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Tomasz Grela
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 34 327 85 01 wew. 17
e-mail:t.grela@janow.pl

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Jarosław Zasuń
Kierownik Referatu Geodezji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 34 327 85 01 wew. 29
e-mail:jaroslaw.zasun@janow.pl

Monika Olszewska
Referent ds. ochrony środowiska
tel. 34 327 80 48 wew. 15
e-mail:a.nowakowski@janow.pl

Bogusława Nowak
Inspektor ds. gospodarki gruntami
tel. 34 327 85 01 wew. 16
e-mail:geodezja@janow.pl

Dominik Białas
Referent ds. zagospodarowania przestrzennego
tel. 34 327 85 01 wew. 15
e-mail: d.bialas@janow.plREFERAT ORGANIZACYJNY

Joanna Hamerla
Inspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
tel. 34 327 85 01 wew. 18
e-mail:a.famulska@janow.pl

Justyna Nowak
Referent ds. obsługi Biura Rady Gminy i spraw organizacyjnych
tel. 34 327 85 01 wew. 21
e-mail:rada@janow.pl

Rafał Strzelczyk
Główny specjalista ds. kontroli i pozyskiwania środków zewnętrznych
tel. 34 327 85 01 wew. 29
e-mail:r.strzelczyk@janow.pl

Joanna Nguyen
Archiwum Urzędu Gminy Janów
Podinspektor kancelaryjny
tel. 34 327 85 01 wew. 25
e-mail:archiwum@janow.pl

Agata Gołuchowska
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
tel. 34 327 85 01 wew. 13
e-mail:a.goluchowska@janow.pl

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Sylwia Kozioł
Główny specjalista ds. rachunkowości budżetowej
tel. 34 327 85 01 wew. 23
e-mail:sylwia@janow.pl

Bożena Ponicka
Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej
tel. 34 327 85 01 wew. 23
e-mail:b.ponicka@janow.pl

Agnieszka Kawecka
Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 34 327 85 01 wew. 43
e-mail:ksiegowosc@janow.pl

Elżbieta Solak
Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 34 327 85 01 wew. 43
e-mail:ksiegowosc@janow.pl

Iwona Roman
Inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 34 327 85 01 wew. 22; 42
e-mail:podatki@janow.pl

Halina Miedzińska
Inspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej
tel. 34 327 85 01 wew. 22; 42
e-mail:podatki@janow.pl

Aneta Zasuń
Inspektor ds. wymiaru podatków
tel. 34 327 85 01 wew. 22; 42
e-mail:a.zasun@janow.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Ireneusz Bartkowiak
Pełnomocnik ds. promocji gminy, komunikacji społecznej i turystyki
tel. 34 327 85 01 wew. 20
e-mail:turystyka@janow.pl

Aleksandra Wojdyła
Podinspektor ds. gospodarki odpadami
tel. 34 327 85 01 wew. 27
e-mail:a.wojdyla@janow.pl

Monika Kosielak
Pomoc administracyjna ds promocji i komunikacji społecznej
tel. 34 327 85 01 wew. 20
e-mail: promocja@janow.pl

2016-02-19 13:07

SPÓŁKI GMINNE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie
Prezes: Michał Napora
adres: Janów ul. Leśna 1
tel: 66 999 66 36
www.zgk-janow.pl
e-mail: zgk@janow.pl

 

PUBLICZNE PODMIOTY LECZNICZE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Dyrektor: Jarosław Pojda
adres: Janów ul. Leśna 3
tel. 34 32 78 023; fax. 34 32 78 023
e-mail: zoz_janow@wp.pl

 

INSTYTUCJE KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
Dyrektor: Justyna Siemion
adres: Janów ul. Częstochowska 1
tel: 34 366 16 09
www.biblioteka.janow.pl
e-mail: biblioteka@janow.pl

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
Dyrektor: Andrzej Kuźma
adres: Złoty Potok ul. Kościuszki 11
tel: 34 329 11 62
www.muzeum.janow.pl
e-mail: muzeum@janow.pl

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
Dyrektor: Anna Tarczyńska
adres: Janów ul. Częstochowska 1
tel: 34 327 81 08
www.sokisjanow.naszgok.pl
e-mail: sokis@janow.pl

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
Kierownik: Halina Miodyńska
adres: Janów ul. Żarecka 1
tel/fax: 34 327 84 05
www.gops.janow.pl
e-mail: janowgops@janow.pl

Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
Kierownik: Iwona Leszczyńska
adres: Janów ul. Szkolna 2
tel: 34 327 81 89
e-mail: zopo@janow.pl

Gimnazjum w Piasku
Dyrektor Małgorzata Matyas
adres: Piasek ul. Żurawska 2
www.gimnazjum.janow.pl
tel: 34 327 85 31
e-mail: gimpiasek@interia.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie
Dyrektor: Jolanta Adamczyk
adres: Janów ul. Szkolna 1
www.sp.janow.pl
www.przedszkole.janow.pl
tel: 34 327 80 09

Szkoła Podstawowa w Lgoczance
Dyrektor Grażyna Gradek
adres: Lgoczanka 1
tel: 34 327 87 80
www.splgoczanka.janow.pl
e-mail: spsokolepole@interia.pl

Szkoła Podstawowa w Lusławicach
Dyrektor: Lidia Stanior
adres: Lusławice 70
tel: 34 327 87 53
www.spluslawice.janow.pl
e-mail: szkolaluslawice@interia.pl

Przedszkole w Złotym Potoku
Dyrektor: Anna Kozieł
adres: Złoty Potok Plac Jana Chrzciciela 31
tel: 34 327 81 18
www.janow.pl/przedszkole-w-zlotym-potoku

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

wirtualny_spacer.jpg

szkolenia_IT.jpg

balonowe_mistrzostwa_polski.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET