A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 27.02.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-04-10 15:42

Wójt Gminy Janów informuje o zwołaniu zebrania wiejskiego w sołectwie Złoty Potok w sprawie wybory Sołtysa na dzień 16 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00. Zebranie odbędzie się w Sali Parafialnej w Złotym Potoku. Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 16 kwietnia 2018 r.  o godz. 18.15.

 

Zarządzenie Nr 581/2018
Wójta Gminy Janów
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Złoty Potok     

Na podstawie § 17 ust.11 Statutu Sołectwa Złoty Potok uchwalonego Uchwałą Nr 66/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003r., (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 111, poz. 3415 z dnia 15 grudnia 2003 r.),

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

1.    Zarządza się wybory Sołtysa Sołectwa Złoty Potok na dzień 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00.
2.    Zebranie wiejskie odbędzie się w Sali Parafialnej w Złotym Potoku.              
3.    Dla ważności zebrania wiejskiego wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
4.    O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.15, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2.

Proponuję następujący porządek zebrania wiejskiego:
1.    Otwarcie zebrania wiejskiego.
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie komisji wyborczej.
5.    Wybór sołtysa:
-    zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa,
-    ustalenie procedury wyboru sołtysa,
-    przeprowadzenie głosowania,
-    ogłoszenie wyników wyborów,
-    sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.
6.    Sprawy różne.
7.    Zakończenie obrad zebrania wiejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Janów

Joanna Ścigaj

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET