A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.02.2020RSS

inwestycje_zima.jpginwestycje_wiosna.jpginwestycje_lato.jpginwestycje_jesien.jpginwestycje_zaloba.jpg

wydarzenie_zima.jpgwydarzenie_wiosna.jpgwydarzenie_lato.jpgwydarzenie_jesien.jpgwydarzenie_zaloba.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2016-03-07 10:02

przedszkole_w_janowie.png

Charakterystyka Przedszkola w Janowie

Przedszkole w Janowie  jest placówką publiczną, wchodzącą od 1 września 2011r.  w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. Organem prowadzącym jest Gmina Janów.

Przedszkole działa w oparciu o akty prawne: ustawa Prawo oświatowe,ustawa o systemie oświaty oraz  statut Przedszkola w Janowie. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka jest czynna od godz. 700 do 1600 od poniedziałku do piątku.

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów:

Trzy grupy mające swoją siedzibę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowie:

I.   3-4-latki.

II.  4-5-latki.

III. 6-latki.

Dwa oddziały przedszkola funkcjonują poza główną siedzibą przedszkola. Są to tzw. oddziały zamiejscowe czynne od 730-1300.

I.   Oddział zamiejscowy w Piasku – 3,4,5 i 6- latki

II.   Oddział zamiejscowy w Siedlcu- 3,4,5 i 6- latki.

 

Do dyspozycji przedszkolaki w Janowie mają: trzy sale zajęć wyposażone w meble dostosowane do potrzeb oraz wzrostu dzieci, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia i zabawy dowolne  oraz łazienkę i szatnię z szafkami dla każdego dziecka na odzież wierzchnią. W oddziałach zamiejscowych każda grupa ma do dyspozycji salę zajęć wyposażoną w odpowiedni dla małych dzieci sprzęt, łazienki dla każdej grupy oraz toalety. Od 2017r. każda sala w której przebywają dzieci jest kolorowa, jasna, przytulna i  wyposażona w zestaw zabawek, gier dydaktycznych, książeczek i innych pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych. Dodatkowo w sali lawendowej podczas zajęc i zabaw dzieci korzystają z tablicy interaktywnej, projektora i zestawu nagłaśniającego a w sali  pistacjowej z projektora, ekranu, zestawu nagłśniającego oraz kolumny nagłaśniającej z mikrofonem i funkcją karaoke. Dużą popularnością wśród dzieci cieszy się Robot Photon wykorzystywany podczas nauki programowania. W związku z tym, że przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, może również korzystać z sal należących do Szkoły Podstawowej. Dzieci korzystają z małej sali gimnastycznej oraz sali „Radosna Szkoła” wyposażonych w sprzęt sportowy i  pomoce  do zabaw ruchowych. Przedszkole posiada również nowy plac zabaw z urządzeniami do zabaw ruchowych oraz bezpieczną nawierzchnią.

Praca wychowawczo – dydaktyczna jest prowadzona w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zakres treści wchodzących w skład podstawy określa rozporządzenie MEN. Czas przeznaczony na realizację podstawy wynosi 5 godzin dziennie, pozostały czas jest przeznaczony na dodatkowe czynności opiekuńcze i zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Podstawa programowa w oddziałach w Janowie jest realizowana w godzinach od 900 do 1400, w Oddziałach zamiejscowych od 800 do 1300. W tym czasie odbywają się zajęcia dydaktyczno wychowawcze zgodnie z wybranym przez nauczyciela programem wychowania przedszkolnego, następnie dzieci mają czas na zabawę swobodną, spożywają posiłki oraz wychodzą na podwórko lub spacer. W przedszkolu realizowane są programy wychowania przedszkolnego opracowane przez wydawnictwa pedagogiczne oraz programy opracowane przez nauczycieli pracujących w przedszkolu.

W przedszkolu organizowane są również zajęcia dodatkowe według zainteresowań dzieci. Są to zajęcia taneczne i gimnastyka korekcyjna.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET