A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 04.03.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2016-02-01 09:49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, jako Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego, prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej – klientów instytucji realizujących projekt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uczestnikami Projektu mogą być:
1) osoby bezrobotne;
2) osoby nieaktywne zawodowo;
3) osoby niepełnosprawne z powodu przynajmniej jednego ze schorzeń narządu wzroku, ruchu, słuchu lub układu krążenia z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności objęte wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie;
4) pełnoletni wychowankowie:
a) placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego lub socjalizacyjnego,
b) domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
c) domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
d) schronisk dla nieletnich,
e) zakładów poprawczych,
f) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub specjalnych ośrodków wychowawczych,
g) młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
h) rodzin zastępczych.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie powiatu częstochowskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, m. in. :
- doradztwa zawodowego / poradnictwa psychologicznego,
- warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych,
- wyjazdowych warsztatów integracyjnych,
- kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, pok. 7 lub do jednego z Partnerów Projektu:

1. PCPR w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel.: 34 322 92 28, 34 322 92 08;
2. MOPS w Blachowni, ul. Henryka Sienkiewicza 22, tel.: 786 866 305;
3. GOPS w Dąbrowie Zielonej, ul. Plac Kościuszki 31, tel.: 34 355 50 18 wew. 48;
4. GOPS w Janowie, ul. Żarecka 1, tel.: 34 327 84 05 wew. 24;
5. GOPS w Kłomnicach, Zdrowa, ul. Łąkowa 1, tel.: 34 389 36 69, 34 389 36 66;
6. GOPS w Konopiskach, ul. Lipowa 1, tel.: 34 328 20 30 wew. 51;
7. GOPS w Kruszynie, ul. Kmicica 5, tel.: 34 320 20 03 wew. 33;
8. GOPS w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, tel.: 34 355 00 14;
9. GOPS w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, tel.: 34 329 58 17;
10. GOPS w Olsztynie, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 10, tel.: 34 328 59 20;
11. GOPS w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, tel.: 34 355 41 20 wew. 38.

Załączniki do pobrania:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET