A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2019-08-06 15:18

Przewodnicząca Rady Gminy Janów, Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XV Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia  2019 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2019 r.
4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 r.
6. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
7. Przyjęcie uchwał:
7. 1. Podjęcie uchwały Nr 79/XV/2019 w sprawie zniesienia statutu pomnika przyrody.
7. 2. Podjęcie uchwały Nr 80/XV/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku.
7. 3. Podjęcie uchwały Nr 81/XV/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/2019 Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie.
7. 4. Podjęcie uchwały Nr 82/XV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Powszechną Kasą Oszczędnościową Bank  Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, 02 – 515 Warszawa ul. Puławska  15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000026438.
7. 5. Podjęcie uchwały Nr 83/XV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów.
7. 6. Podjęcie uchwały Nr 84/XV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Placu Grunwaldzkiego i Placu Jana Pawła II w miejscowości Janów.
7. 7. Podjęcie uchwały Nr 85/XV/2019w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
7. 8. Podjęcie uchwały Nr 86/XV/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw – Lipnik.
7. 9. Podjęcie uchwały Nr 87/XV/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
7. 10. Podjęcie uchwały Nr 88/XV/2019 w sprawie zrefundowania Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” w Złotym Potoku kosztów lustracji.
7. 11. Podjecie uchwały Nr 89/XV/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
7. 12. Podjęcie uchwały Nr 90/XV/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. 13. Podjęcie uchwały Nr 91/XV/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Interpelacje - pisemne.
9. Zapytania oraz wolne wnioski
10. Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Anna Kulik


 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET