A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 26.02.2020RSS

inwestycje_zima.jpginwestycje_wiosna.jpginwestycje_lato.jpginwestycje_jesien.jpginwestycje_zaloba.jpg

wydarzenie_zima.jpgwydarzenie_wiosna.jpgwydarzenie_lato.jpgwydarzenie_jesien.jpgwydarzenie_zaloba.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2020-01-21 11:03

Wójt Gminy Janów ogłasza kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, z obszaru gminy Janów przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Katowicach i wyznacza termin ich składania: od 20 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy proszeni są o kontakt:
- telefoniczny pod nr.:34 327- 80-48 wew. 15
- na adres e-mail: gmina@janow.pl
- bezpośrednio do pracowników Urzędu Gminy Janów, pok. nr 5

Wzór wniosku można pobrać:
- w Urzędzie Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, pokój numer 5 w godzinach urzędowania tj. pon, śr, czw, pt. 7.00-15.00, wt. 08.00-16.00
- ze strony internetowej Gminy www.janow.pl
- u sołtysów

Do wniosku należy dołączyć:

  • kolorowe zdjęcie wskazujące umiejscowienie zgromadzonego na terenie nieruchomości azbestu
  • kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego w Częstochowie lub kserokopia pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)
  • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości lub zgody właściciela lub administracji budynku na realizację zadania (oryginał do wglądu)
  • zgodę współwłaścicieli nieruchomości/w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osóbZakres przewidywanych prac związanych z usuwaniem azbestu będzie obejmował:
1. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest


UWAGA

1.Nie ma możliwości objęcia dofinansowaniem zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie.

2. W ramach realizowanego zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie dokonywana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których został usunięty azbest

3. Realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ich wysokości, ilości wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.

4. W przypadku, gdy wniosek Gminy Janów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

5. W  razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i braku jego realizacji, nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia dla wnioskodawcy

 

Informację sporządziła: Monika Olszewska


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów w 2020 r. doc 98,00 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET