A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 18.08.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-03-31 17:25

Janów, dnia 31 marca 2020r.

Zapytanie ofertowe


Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawę 30 laptopów”

I. Zamawiający:

Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, adres poczty elektronicznej: gmina@janow.pl tel. 34 3278048 fax 34 3278081

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa 30 laptopów.”, zgodnie z poniższą specyfikacją (wymagania minimalne):

•    Procesor Intel Core i5
•    Dysk: SSD 240
•    RAM: DDR4 16 GB
•    Ekran Full HD o przekątnej 15,6 cala
•    Komunikacja: Karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000Mb, Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 ac/a/b/g/n, Interfejs bezprzewodowy Bluetooth
•    Klawiatura Qwerty, Odizolowane klawisze klawiatury numerycznej
•    Karta graficzna: zintegrowana
•    Karta dźwiękowa: zintegrowana
•    Zewnętrzne porty: 2xUSB 3.1, 1xUSB Typ-C, 1xWejście HDMI, 1xRJ45, 1xAudio
•    System operacyjny: Windows 10 home  
•    Gwarancja 12 miesięcy: door-to-door
•    Komputer fabrycznie nowy nieużywany

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 dni od dnia podpisania umowy. Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru.

IV. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia lub stosowne rejestracje formalne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena - 100%.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać w formie skanu dokumentów na adres gmina@janow.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów  z następującym oznaczeniem: Oferta na sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Zakup i dostawa 30 laptopów” do dnia 06.04.2020r. godz. 12.00
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1.    Wzór formularza ofertowego.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Załącznik nr 1: formularz ofertowy doc 31,00 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET