A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

logo_ksow.JPG

Gmina Janów zamierza zlecić zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych  - związanych z realizacją operacji „Popularyzacja dziedzictwa kulinarnego wsi – II Jurajska Wiosna Seniorów” W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty związanej  z opracowaniem projektu graficznego oraz po jego zaakceptowaniu wykonanie 15 szt. kubków z nadrukiem promocyjnym

EFRR2.JPG

Gmina Janów powiat częstochowski zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie materiałów promocyjnych Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe "Zmiana sposobu użytkowania cześci budynku SP w Janowie na potrzeby przedszkola"

Gmina Janów zwraca się z prośbą do potencjalnych wykonawców do złożenie oferty na wykonanie "Zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb przedszkola". Szczegółowe informację dotyczące ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w Janowie: http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=4925&x=6&y=296

Gmina Janów zamierza pozyskać środki finansowe na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu. W związku z powyższym Gmina Janów zamierza zlecić wykonanie Analizy finansowa w ramach konkursu działania „5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL 05 05 00-IZ 01-24-157/17.  50 % wartości zamówienia płatne będzie po przekazaniu powyższej dokumentacji, pozostała kwota po pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2017 r.

Oferty zawierające ceny netto za przedmiotowe zamówienie należy składać do Urzędu Gminy Janów (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo) w terminie do 14 kwietnia 2017 r.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1
fax 343278081, tel. 34 3278048, email: gmina@janow.pl.

Osoba do kontaktu z ramienia Urzędu Gminy Janów – Jarosław Zasuń

 

Gmina Janów zamierza pozyskać środki finansowe na kompleksowa wymianę źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie. W związku z powyższym Gmina Janów zamierza zlecić wykonanie Analizy finansowa w ramach konkursu działania „4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16. 50 % wartości zamówienia płatne będzie po przekazaniu powyższej dokumentacji, pozostała kwota po pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2017 r.

Gmina Janów zamierza zlecić wykonanie projektu budowlanego dotyczącego. Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie wraz instalacją Centralnego Ogrzewania oraz robotami towarzyszącymi. Szacowana powierzchnia ogrzewania budynku wynosi 3 063 m2. Budynek ogrzewany jest poprzez kotłownie lokalną zlokalizowaną w piwnicy obiektu Kotłownia wymaga wykonania prac demontażowych związanych z likwidacją istniejącego kotła oraz montażem kotła na biomasę wraz z instalacją towarzyszącą. Na korytarzach oraz pomieszczeniach wymagany jest demontaż istniejącej instalacji CO oraz zaprojektowanie nowej instalacji.

 

Dokumentacja projektowa winna składać się z:
- przedmiar robór – 1 egz.
- projekt wykonawczy –4 egzemplarzy
- kosztorys inwestorski – 1 egzemplarze
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egzemplarze
- projektowana charakterystyka energetyczna - 1 egz.
- audyt energetyczny - 1 egz.
- wersja elektroniczna - 1 egz.

Termin wykonania projektu wraz z dokumentacją projektową: 05.05.2017 r.

Termin składania ofert: 10.01.2017 r. Oferty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie ul Częstochowska 1; 42-253 Janów, lub e-mail: gmina@janow.pl lub fax 34 3278081.

Wójt Gminy Janów ogłasza zapytanie ofertowe o szacowanej wartości poniżej 30 tys. Euro na wykonanie zadania „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016” Termin składania ofert upływa 24 listopada o godz. 9.00. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami zapytania i składania ofert. ZAPYTANIE OFERTOWE Poniżej 30 tys. euro na wykonanie zadania „Zimowe utrzymanie...
  Gmina Janów, powiat częstochowski zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym związanym z zakupem komputerów (komputery stacjonarne wraz z monitorem, laptopy). Zamówienie realizowane jest w ramach projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców gminy Janów" nr projektu: POIG.08.03.00-24-098/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Zaproszenie...
Informacja o sposobie wyboru wykonawcy w zakresie ubezpieczenie 40 zestawów komputerowych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” Janów, dnia 30 marca 2015 r. Informacja o sposobie wyboru wykonawcy w zakresie zapytania ofertowym dotyczącego ubezpieczenia 40 zestawów komputerów zakupionych w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” będących użyczonych u...
Zapytanie ofertowe dotyczące: ubezpieczenie 40 zestawów komputerów zakupionych w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” będących użyczonych u 40 gospodarstw domowych z gminy Janów. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów 2. Gmina Janów powiat częstochowski zaprasza do złożenia oferty handlowej na ubezpieczenie 40 zestawów komputerów...
Zaproszenie do złożenia oferty Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę terenu o powierzchni 3,68 ha w miejscowości Złoty Potok (Błonia nad stawem Amerykan), w dniach 30 VII 2014 r. do 6 VIII 2014 r. I. W ramach zawartej umowy Gmina Janów oferuje: 1) udostępnienie atrakcyjnie położonego terenu, o powierzchni 3,68 ha z możliwością wykorzystania w...
Informacja o sposobie wyboru wykonawcy w zakresie ubezpieczenie 40 zestawów komputerowych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” Janów, dnia 30 marca 2015 r. Informacja o sposobie wyboru wykonawcy w zakresie zapytania ofertowym dotyczącego ubezpieczenia 40 zestawów komputerów zakupionych w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” będących użyczonych u...
Zapytanie ofertowe dotyczące: ubezpieczenie 40 zestawów komputerów zakupionych w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” będących użyczonych u 40 gospodarstw domowych z gminy Janów. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów 2. Gmina Janów powiat częstochowski zaprasza do złożenia oferty handlowej na ubezpieczenie 40 zestawów komputerów...

Zapytanie ofertowe dotyczące:
ubezpieczenie 40 zestawów komputerów zakupionych w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” będących użyczonych u 40 gospodarstw domowych z gminy Janów.
GMINA JANÓWZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTYna dzierżawę terenu o powierzchni 3,68 ha w miejscowości Złoty Potok (Błonia nad stawem Amerykan), na jeden z wymienionych poniżej terminów: 26.VI.2014 r. – 2.VII.2014 r. 24.VII.2014 r. – 30.VII.2014 r. 07.VIII.2014 r. – 13.VIII.2014 r. 14.VIII.2014 r. – 20.VIII.2014 r. 21.VIII.2014 r. – 27.VIII.2014 r. 28.VIII.2014 r. – 3.IX.2014 r. I. W...
Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę terenu o powierzchni 3,68 ha w miejscowości Złoty Potok (Błonia nad stawem Amerykan), w dniach 10.VII.2014r. do 23.VII.2014 r. I. W ramach zawartej umowy Gmina Janów oferuje: 1) Udostępnienie atrakcyjnie położonego terenu, o powierzchni 3,68 ha z możliwością wykorzystania w celu organizacji imprez masowych w tym: edukacyjnych, wypoczynku ludności,...
Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę terenu o powierzchni 3,68 ha w miejscowości Złoty Potok (Błonia nad stawem Amerykan), w dniach 10.VII.2014r. do 23.VII.2014 r. I. W ramach zawartej umowy Gmina Janów oferuje: 1) Udostępnienie atrakcyjnie położonego terenu, o powierzchni 3,68 ha z możliwością wykorzystania w celu organizacji imprez masowych w tym: edukacyjnych, wypoczynku ludności,...
  Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wdrożenie oprogramowania systemu podatkowego wraz z licencją dnia 3 stycznia 2014r. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów Informuję, iż w ramach zapytania wpłynęły do Urzędu Gminy Janów 3 oferty na wdrożenie oprogramowania systemu podatkowego wraz z licencją oraz dokonania integracji systemu podatkowego z istniejącymi systemami na potrzeby realizowanego projektu...
Zapytanie ofertowe I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów 2. Gmina Janów powiat częstochowski zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup oraz wdrożenie oprogramowania wraz z licencją dla jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Samocena CAF – profesjonalizacja JST”, nr projektu: POKL.05.02.01-00-044/12 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...
  Informacja o sposobie wyboru wykonawcy w zakresie Opracowania materiałów informacyjno – promocyjnych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” W dniu 26.08.2013 r. zamieszczono na stronie internetowej www.janow.pl oraz zwrócono się do następujących podmiotów drogą mailową z zapytaniem ofertowym dotyczącym „zarządzanie projektem” dla projektu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Janów” w ramach Programu...
Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowania materiałów informacyjno – promocyjnych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów” I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów 2. Gmina Janów powiat częstochowski zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie materiałów promocyjnych Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców...
Urząd Gminy Janów informuje, że w konkursie wyboru ofert na dzierżawę błoni złotopotockich w 2013r. wraz z organizacją imprez plenerowych - Jurajskiego Lata Filmowego i Święta Pstrąga, wybrano firmę : Śląski Dom Mediowy, ul Wały Dwernickiego 117/121 lok. 119, 42-200 Częstochowa Firma będzie organizatorem w 2013 r. wymienionych imprez i w sprawach związanych z ich organizacją należy...
W związku z Uchwałą Nr 178/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów. Uchwała Nr 178/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku Załącznik...
Gmina Janów zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę terenu o powierzchni 3,7 ha w miejscowości Złoty Potok (Błonia nad stawem Amerykan), w dniach 21.VI.2013r. do 8.IX.2013r. z możliwością wykorzystania w celu organizacji imprez masowych w tym: edukacyjnych, wypoczynku ludności, wydarzeń kulturalnych i turystycznych a także organizowania innych imprez i wydarzeń o charakterze komercyjnym, I. W ramach zawartej...
Janów, dnia 27 marca 2013r Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego z dnia 19 marca 2013r. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów Informuję, iż w ramach zapytania wpłynęły do Urzędu Gminy Janów 3 oferty na dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizowanego projektu „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST”, nr projektu: POKL.05.02.01-00-044/12 współfinasowanego ze...
I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9490488981 REGON 000534581 2. Urząd Gminy Janów zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego. 3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie;...
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i Zarządzanie projektem” w ramach projektu z zakresu wykluczenia cyfrowego. Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów Informujemy, iż w ramach zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i Zarządzanie projektem” wpłynęły do Gminy Janów 3 oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i Zarządzanie projektem” w ramach projektu z zakresu...

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET