A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 27.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-06-01 10:16

EFRR2.JPG

NAZWA PROJEKTU:

„Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Żuraw”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych


Całkowita wartość Projektu: 774 182,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 774 182,00 zł
Wartość dofinansowania: 190 000,00 zł
Okres realizacji: 2017 - 2018


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU

Zakup średniego wozu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Żuraw, wchodzącej w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych na obszarze zarówno gminy Janów, jak również obszarze działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (KM PSP) obejmujące swoim działaniem operacyjnym miasto Częstochowa oraz powiat częstochowski.  

CELE


Poprawy gotowości służb ratowniczych do niesienia pomocy w ratowaniu życia ludzkiego i dobytku materialnego

Realizacja celu głównego jest możliwa dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:
• zwiększenie skuteczności ograniczenia skutków klęsk żywiołowych w regionu
• zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę bardzo cennych przyrodniczo obszarów gminy
• lepsze przygotowanie do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej
• poprawe warunki pracy strażaków

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu był zakup średniego wozu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Żuraw, wchodzącej w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych na obszarze zarówno gminy Janów, jak również obszarze działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (KM PSP) obejmujące swoim działaniem operacyjnym miasto Częstochowa oraz powiat częstochowski.  Jest to fabrycznie nowy pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Przeznaczony będzie do minimalizacji skutków zjawisk kryzysowych takich jak powodzie, lokalne podtopienia, pożary, udrożniania dróg (zarówno gminnych, powiatowych, wojewódzkich jak i krajowych) z powalonych drzew i innych zgłoszeń, przekazanych przez Stanowisko Kierowania KM PSP. 

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET