A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 25.03.2018RSS

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

2017-10-05 11:24

prow 1024.jpg

2 października zakończyła się budowa ulicy Liliowej oraz ulicy Fiołkowej w Janowie. Inwestycja ta stanowi I etap przebudowy ulic na osiedlu Zaborce i jest współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą inwestycji była firma OLS z Lublińca. W ramach przebudowy wykonanano jezdnie o nawierzchni asfaltobetonowej składający się z warstwy odcinającej (piasek) o grubości 15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 25 cm, warstwy wiążącej o grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Jezdnia ograniczona została obustronnie krawężnikami betonowymi. Wykonano odwodnienie poprzez wykonanie wpustów ulicznych podłączonych przykanalikami do studni chłonnych, które są zlokalizowane w zielonym pasie drogowym. Z uwagi na wąski początek ulicy Liliowej oraz dużą ilość mediów biegnących w ziemi, a są nimi miedzy innymi: sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia, sieć telefoniczna, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna - zastosowano na odcinku około 90 metrów kostkę brukową o grubości 8 cm. Rozwiązanie to w przyszłości zapewnia niższe koszty odtworzenia nawierzchni drogowej w przypadku wystąpienia awarii technicznych, które niestety przy takiej ilość mediów umieszczonym pasie drogowym jest duże. Zaletą kostki brukowej jest łatwość jej rozebrania i ponownego ułożenia, przy nakładce asfaltowej niestety koszty odtworzenia nawierzchni są bardzo duże i wymagają zaangażowania sprzętu do budowy dróg. A obecnie firmy zajmujące się budową dróg przeważnie nie są zainteresowane wykonywaniem tego rodzaju drobnych zleceń.

Modernizacja tych ulic będzie oznaczał wprowadzenie nowej organizacji ruchu, która przewiduje ruch jednokierunkowy. Ulicą Fiołkową będzie można wyjechać na drogę krajowa, natomiast ulicą Liliową wjechać na osiedle Zaborce. Obecnie nieniejsza organizacja ruchu jeszcze nieobowiązuje.

Koszt przebudowy ulicy Liliowej oraz Fiołkowej wyniósł 615 307,53 zł, z czego 63,63 % stanowić będzie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

W pierwszej połowie 2018 r. Gmina Janów zleci przebudowę dwóch pozostałych ulic: Różanej oraz Tulipanowej. W okresie zimowym zostanie ogłoszony przetarg a planowane zakończenie robót budowlanych koniec czerwca 2018 r. Przebudowa tych ulic również jest dofinansowana ze środków PROW na lata 2014 – 2020."

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zwiazek_gmin.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

partnerstwo.jpgpartnerstwo_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET