A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 28.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-11-14 21:41

po_ryby.JPG

NAZWA OPERACJI:

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu 

 

PROGRAM:

Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze",

 

DZIAŁANIE:

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

 

ZAKRES OPERACJI:

Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką

 

CEL OPERACJI:

Zagospodarowanie dwóch zbiorników wodnym w miejscowości Zagórze w celu zrównoważonego rozwoju turystyki wspierającej sektor rybacki obszaru RLGD Jurajska Ryba.

KOSZTY OPERACJI:

Całkowita wartość operacji: 297 107,85 zł
Wartość dofinansowania: 199 983,29 zł

OKRES REALIZACJI:

  • październik 2018

Beneficjent projektu: Gmina Janów

CEL OGÓLNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZACHOWANIE, OCHRONA I PROMOCJA ZASOBÓW OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA”


CEL SZCZEGÓŁOWY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Zrównoważona turystyka wspierająca sektor rybacki obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury

 

OPIS PLANOWANEJ OPERACJI

Niniejsza operacja polega na zagospodarowaniu turystyczno rekreacyjnym dwóch zbiorników wodnych położonych w miejscowości Zagórze. W pierwszej kolejności rozebrana zostanie altana wraz z jej betonową nawierzchnią (1 szt.) Następnie oczyszczone zostaną dwa zbiorniki wodne oraz teren wokół nich. Łącznie mechanicznemu karczowaniu krzaków i podszyć będzie objęte 0,5 ha terenu. Po wykarczowaniu nastąpi czyszczenie dna stawu spycharkami gąsiennicowymi. Planowane jest wywiezienie około 720 m3 namułów. oraz około 165 m3 gruzu. Po oczyszczeniu stawów i terenu wokół niego przeprowadzona zostanie niwelacja terenu (0,5 ha). Następnie przeprowadzone zostaną roboty ziemne związane z formowaniem nasypów (około 110 m3) oraz dowozem ziemi (111 m3). Po formowaniu nasypów nastąpi plantowanie skarp i korony nasypów o łącznej powierzchni 840 m2. Następnie rozpocznie się budowa ścieżek rekreacyjnych o łącznej powierzchni 308 m2. Nawierzchnia zostanie wykonana z tłucznia kamiennego wraz z niezbędną podbudową. Obrzeża ścieżki zakończone będą krawężnikami i obrzeżami betonowymi. W celu lepszej komunikacji miejsca wykonany zostanie również zjazd tłuczniowy wraz z niezbędną podbudową pomiędzy zbiornikami wodnymi, a budynkiem świetlicy wiejskiej. Łącznie planowany zjazd będzie miał powierzchnia 209 m2 i zakończony będzie krawężnikami. W miejscu po starej altanie zamontowana zostanie nowa drewniana altana , jej podłoże wyłożone zostanie kostką brukową o łącznej powierzchni 20,25 m2. Z uwagi na sąsiedztwo świetlicy wiejskiej, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa zamontowane zostaną barierki ochronne o łącznej długości 22,5 m. W ramach małej architektury zamontowane zostaną 4 kosze na śmieci, 10 ławek i 1 stojak na rowery. W ramach zagospodarowania zieleni posadzone zostaną 2 graby pospolite, 3 wierzby, 8 bukszpanów, 19 szt. Berberysów, 14 szt. Jałowców, a powierzchnia 840 m2 zostanie humusowana. W ramach prac dodatkowych zaplanowano koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, obsługę geodezyjną  oraz regulację pionową jednej studzienki.

W ramach działań promocyjnych na portalu gminnym janow.pl zamieszczone zostaną najważniejsze informację o realizowanym projekcie (m.in. informacja o podpisaniu umowy, o rozpoczęci prac oraz o ich zakończeniu), ponadto powstanie podstrona opisująca powyższy projekt, zawierająca dokumentację zdjęciową oraz informację dla ogółu społeczeństwa o celach operacji i wysokości wsparcia unijnego na powyższą operację. W pobliżu stawów zamontowana zostanie również tablica informacyjna. W działaniach promocyjnych będziemy stosować się do zapisów zawartych w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET