A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 14.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-06-17 07:39

Przewodnicząca Rady Gminy Janów, Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów.
4.1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Janów:
- Komisji Gospodarczej,
- Komisji Budżetu i Finansów,
- Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
7.1 Debata nad raportem o stanie gminy.
7.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
8.1 Przedstawienie uchwały VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
8.2 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janów.
8.3 Przedstawienie uchwały Nr 4200/VI/105/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
8.4 Dyskusja.
8.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2019 rok. 8.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Przyjęcie uchwał:
9.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
9.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2019 rok.
9.3 Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2019 rok.
9.4 Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie dofinansowania wydania książki pt.: „Historia wsi Żuraw”.
9.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok przy ul. Kościuszki 21, gm. Janów z Panią Jolantą Kapral.
9.6 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
9.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
9.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Interpelacje – pisemne.
11. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Justyna Nowak

 

Link do projektów uchwał:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=5936&x=28&y=25

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET