A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 22.10.2020RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2016-11-30 17:22

29 listopada odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Janów, której głównym przedmiotem obrad były sprawy związane z podatkami lokalnymi na 2017 r.

W pierwszej podjętej uchwale Radni przyjęli Roczny Program Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017. Z programu tego corocznie korzystają lokalne kluby sportowe, które prowadzą nieodpłatnie zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Janów .

Następnie przystąpiono do przyjęcia uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych. Wszystkie uchwały w zakresie podatków na 2017 r. zostały pozytywnie przegłosowane przez radnych. W ramach przyjętych uchwał określono m.in. stawki podatków i opłat lokalnych na 2017r., które w większości pozostały na poziomie z roku 2016, podobnie stawki opłaty targowej. Natomiast stawki podatku od środków transportowych zostały obniżone w stosunku do roku poprzedniego. W zakresie stawek podatku rolnego oraz podatku leśnego przyjęto maksymalne stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli w zakresie podatku rolnego - 52,44 zł za 1 dt oraz w zakresie podatku leśnego - 191,01 zł za 1 m3. Przyjęcie maksymalnych stawek powyższych podatków nie wymagało podjęcia uchwał w tym zakresie. Zmieniono również druki deklaracji i informacji podatkowych. Zakres uchwały w sprawie zwolnień nie uległ zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej zgodnie z wymogami ustawy o podatku rolnym. Podjęto również uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej ze względu na zmianę wysokości stawki opłaty prolongacyjnej zawartej w ustawie Ordynacja podatkowa.

Następnie, w podjętej uchwale radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 10 lat działek przy stawie Amerykan. Podmioty, które świadczą usługi gastronomiczne i turystyczne zwróciły się z taką prośbą, iż chciałyby zainwestować w teren, na przykład w chodniki oraz oświetlenie. Jednak z przyczyn zbyt krótkiego okresu dzierżawy (maksymalnie 3 lata) ich inwestycje w ten teren nie gwarantują zwrotu poniesionych nakładów, gdyż nie mają żadnej pewności, że wygrają przetarg. Wydłużenie tego okresu zapewni im perspektywę dalszej działalności gospodarczej i pozwoli na poprawienie komfortu, bezpieczeństwa i jakości świadczonym usług. Radni niniejszą uchwałę przyjęli. Ostatnimi podjętymi uchwałami były uchwały zmieniające budżet gminy na 2016 r. Uchwały te również zostały przyjęte.

Podczas sesji Przewodniczący Komisji Kultury Pan Henryk Srokosz, w imieniu Prezesa Zarządu ZO PTSM, wręczył srebrną odznakę PTSM Pani Indze Lubczańskiej, zaś Pani Wójt dyplom dla Gminy Janów za współpracę na rzecz Rozwoju Krajoznawstwa i Turystyki wśród dzieci i młodzieży w regionie częstochowskim.

Podczas sesji obecny był również Pan Hubert Pietrzak pełniący obowiązki Dyrektora Biura Poselskiego Posła Tomasza Jaskóły, który przeczytał zebranym list od Pana Posła.

 

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

powszechny_spis_rolny_2020.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET