A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 28.02.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2019-06-18 13:48

Przewodnicząca Rady Gminy Janów, Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Janów: - Komisji Gospodarczej, - Komisji Budżetu i Finansów, - Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, - Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, - Komisji Rewizyjnej.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
5.1 Debata nad raportem o stanie gminy.
5.2 Podjęcie uchwały Nr 66/XIII/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
6.1 Przedstawienie uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6.2 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2018 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janów.
6.3 Przedstawienie uchwały Nr 4200/VI/107/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
6.4 Dyskusja.
6.5 Podjęcie uchwały Nr 67/XIII/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2018 rok.
6.6 Podjęcie uchwały Nr 68/XIII/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Przyjęcie uchwał:
7.1 Podjęcie uchwały Nr 69/XIII/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019.
7.2 Podjęcie uchwały Nr 70/XIII/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
7.3 Podjęcie uchwały Nr 71/XIII/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
7.4 Podjęcie uchwały Nr 72/XIII/19 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku.
7.5 Podjęcie uchwały Nr 73/XIII/19 w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Piasku.
7.6 Podjęcie uchwały Nr 74/XIII/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Interpelacje i zapytania – pisemne.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Justyna Nowak

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET