A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 08.08.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2022-06-30 10:32

Dnia 28 czerwca br. odbyła się sesja, podczas której Rada Gminy Janów udzieliła Wójtowi Edwardowi Moskalikowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Wszystko to odbyło się na podstawie dokonanej przez Radnych Gminy Janów oceny stanu Gminy na koniec 2021 roku.

Podczas sesji Wójt podsumował miniony rok i dokonał syntetycznej prezentacji stanu Gminy Janów. Omówił także sporządzony Raport o stanie Gminy Janów za rok 2021, czyli rzetelny i kompleksowo przedstawiający sytuację społeczno-gospodarczą Gminy dokument, z którym można zapoznać się: https://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=6940&x=34&y=97.

Wójt wspomniał, że miniony rok był dla wszystkich rokiem trudnym i nieprzewidywalnym. Czas pandemii z jaką przyszło nam się zmierzyć powodował stałą niepewność i obawy związane z bezpieczeństwem naszym i naszych bliskich. Mimo tego 2021 rok był kolejnym dobrym rokiem dla Gminy Janów. Sytuacja finansowa poprawiła się, a wykonane inwestycje i remonty, były zauważalne w każdym sołectwie.

Zrealizowany został budżet, który ostatecznie zamknął się dochodami w wysokości 38 595 323,87 zł (z czego dochody bieżące to kwota 31 891 863,84 zł, a dochody majątkowe 6 703 460,03 zł) i wydatkami na poziomie 34 919 389,51 zł (z czego wydatki bieżące to 28 399 884,94 zł, a wydatki majątkowe 6 519 504,57 zł). I tym samym od 2019 roku w Gminie Janów jest nieustanny wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków. W 2021 roku zostały także spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 906 852,80 zł, a wysokość nowych zobowiązań Gminy Janów z 2021 roku to 0 zł. Co więcej budżet Gminy Janów na koniec minionego roku zamknął się nadwyżką, czyli różnicą pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami, na poziomie 3 675 934,36 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku, wykonano 71 różnych, wybranych przez zebrania wiejskie zadań, na które wszystkie 22 sołectwa wydatkowały łącznie aż 433 633,51 zł.

W 2021 roku zostały złożone aż 42 wnioski o dofinansowania zewnętrzne, które dotyczyły realizacji inwestycji, remontów,  zaspokajania potrzeb i poprawy różnych sfer życia mieszkańców i Gminy Janów. Zrealizowano także 36 inwestycji oraz kilkanaście remontów i bieżących napraw. Wybudowano 2,262 km dróg gminnych, a kilka kolejnych zostało naprawionych. Udało się wybudować 1805,4 m nowego wodociągu oraz wymienić 957,6 m starego. W Gminie powstała nowa sieć kanalizacyjna o łącznej długości 1890 m oraz rozbłysło 21 nowych punktów oświetleniowych. Uruchomiony został pierwszy w gminie gazociąg.

Patrząc w przyszłość i biorąc pod uwagę możliwość aplikacji o kolejne środki wykonano 14 nowych dokumentacji projektowych na kolejne ważne przedsięwzięcia. Dzięki nim Gmina Janów jest gotowa na dalszy rozwój.

Wytężone starania pozwoliły na sfinalizowanie w 2021 roku wielu spornych kwestii dotyczących gruntów i regulacji stanu prawnego ziemi m. in.  pod drogami na terenie gminy. Udało się pozyskać nieodpłatnie 42 działki oraz kupić 6 kolejnych, o łącznej  powierzchni 14,9235 ha.

Wójt Edward Moskalik podziękował za zaangażowanie i ciężką pracę Pani Małgorzacie Laskowskiej – Skarbnik Gminy Janów oraz pracownikom Urzędu Gminy Janów i jednostkom organizacyjnym. Przekazał wyrazy uznania i wdzięczność dla wszystkich, którzy wspierają działania na rzecz dalszego rozwoju Gminy, także Radnych i Sołtysów, bez pomocy których często nie da się zrealizować wszystkich planów. Wyraził również nadzieję, że 2022 rok będzie jeszcze lepszym dla Gminy Janów i wspólnie uda nam się osiągnąć ambitne cele, które sobie wyznaczyliśmy.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET