A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 19.07.2019RSS

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2018-09-03 11:16

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie zaprasza poetów na ucztę słowa – VII BIENNALE POEZJI „Pajęczą nicią utkane”, w dniach 13 – 14 października 2018 roku. Spotkanie poetyckie odbędzie się w Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku, a obok przepiękna sceneria przyrody: sędziwe drzewa, trawy otulone nicią pajęczą,staw Irydion. Tak niedawno jeszcze przechadzał się tędy Zygmunt Krasiński, tworząc swoje romantyczne dzieła.

VII BIENNALE POEZJI Pajęczą nicią utkane Złoty Potok, 13- 14 października 2018 roku

1. Organizatorem Konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów przy wsparciu finansowym Powiatu Częstochowskiego;

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia;

3. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie danych osobowych Uczestników wyłącznie na potrzeby konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonych utworów w wydawnictwach, w formie papierowej i elektronicznej, promujących Biennale Poezji oraz działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: a) Nadesłanie jednego utworu konkursowego na adres e-mail: u.ostrowska@janow.pl w terminie do 25 września 2018 roku . (Wiersz proszę zamieścić jako treść wiadomości), który jednocześnie będzie zamieszczony w folderze okolicznościowym wydanym przez SOKiS. Wiersze zawierające treści wulgarne i/lub obraźliwe nie będą publikowane; b) Opłatę uczestnictwa w wysokości 30 ,- złotych należy wpłacić na rachunek bankowy Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie o numerze: 17 8591 0007 0330 0925 4755 0001 w terminie do 26 września 2018 roku. W tytule należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu do kontaktu oraz dopisek „VII Biennale Poezji”; c) Spełnienie powyższych dwóch warunków gwarantuje zamieszczenie utworu w folderze okolicznościowym, który tradycyjnie wydawany jest podczas każdej edycji Biennale Poezji. Oprócz tego, aby wziąć udział w konkursie o Grand Prix VII Biennale Poezji, należy osobiście wiersz zaprezentować przed Jury Biennale w dniu 13 października 2018 roku w Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku; d) Osoby, które dokonają opłaty uczestnictwa otrzymają 3 egzemplarze folderu okolicznościowego. Pozostałe osoby mogą zakupić folder po symbolicznej cenie; e) Dla twórców, którzy nie biorą udziału w konkursie oraz dla tych, którzy oprócz części konkursowej zechcą podzielić się swoją twórczością przewidziany jest czas na prezentację pozakonkursową.

5. Ocenę prezentowanych utworów oraz wyboru zwycięskiego wiersza dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Ocenie podlegają tylko i wyłącznie walory literackie wiersza. Recytacja/odczytanie utworu przez autora nie podlega ocenie..

6. Zdobywca Grand Prix otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 złotych brutto. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody nastąpi po zakończeniu prezentacji konkursowych. Do odbioru nagrody niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego.

7. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Informacje dodatkowe:

1. VII Biennale Poezji – Pajęczą nicią utkane odbędzie się w Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku, ul. Kościuszki , 42-253 Janów. Rozpoczęcie o godzinie 16.00;

2. Uczestnicy mają możliwość zarezerwowania w tym terminie noclegu w Internacie przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 5, tel. 603066280 Pan Mirosław Pietrzak. Rezerwacji noclegu i opłaty uczestnicy dokonują samodzielnie.

3. 13.10.2018 r. w internacie, w godz. 14.00 – 15.30 wydawany będzie bezpłatny, ciepły poczęstunek dla przybyłych Uczestników;

4. Harmonogram przebiegu imprezy: 13 października 2018 roku - 16.00 Rozpoczęcie imprezy - 16.15 VII Biennale Poezji – prezentacje konkursowe; - W ciągu trwania imprezy w Pałacu Raczyńskich zapewniamy napoje ciepłe i zimne, przekąski; - 18.30 Program kabaretowy - 19.00 Poetyckie popisy - 20.30 Biesiada 14 października 2018 roku - 9.00 śniadanie dla Uczestników w Internacie - 9.30 wyjazd do Muzeum Medali Jana Pawła II w Częstochowie Prosimy o punktualne przybycie

Osoby biorące udział w imprezie mogą być fotografowane lub nagrywane. Zgodnie art. 81.1.2.2. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Gmina Janów, może wykorzystać bez zgody uczestników nagrania i fotografie osób których dane dotyczą w mediach: w prasie TV, stronie internetowej organizatora i portalach społecznościowych. Działanie to służy do promowania Gminy Janów.

uo

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

wirtualny_spacer.jpg

szkolenia_IT.jpg

balonowe_mistrzostwa_polski.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET