A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2016-03-07 12:30

NAZWA PROJEKTU:

„Turystyczna Dolina Wiercicy - zagospodarowanie turystyczne stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Numer naboru: PRSPn-03.02.02-29/08
Priorytet: III. Turystyka
Nazwa i numer działania: 2. Infrastruktura okołoturystyczna
Nazwa i numer poddziałania: 2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
Typy projektu:
1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki
2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych
3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 298 244,82
Koszty kwalifikowalne (PLN): 2 105 433,72
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 789 618,661 789 618.66

Beneficjent projektu:

Gmina Janów


Przedmiot projektu


Przedmiotem projektu było utworzenie nowoczesnego, regionalnego produktu turystycznego na terenach o wysokiej atrakcyjności turystycznej, zlokalizowanego w północno – wschodniej części województwa śląskiego.
Projekt polegał na wytyczeniu i wykonaniu trasy Turystyczna Dolina Wiercicy. Obejmuje 4 gminy: Olsztyn, Janów, Przyrów, Dąbrowa Zielona. Na całej trasie pieszo rowerowej będą zlokalizowane: miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, elementy małej architektury. W ramach projektu, na cele turystyczno - rekreacyjne zagospodarowany zostanie staw Amerykan oraz powstanie szlak kajakowy.
Projekt przyczyni się do powstania nowych podmiotów gospodarczych związanych z turystyką: gastronomia, usługi noclegowe, usługi turystyczno – rekreacyjne, wypożyczalnie sprzętu sportowo – rekreacyjnego np. rowery, quady, itp.

Cel główny projektu:


Celem głównym projektu jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych poprzez rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej.

Cele szczegółowe:

  • poprawa jakości i dostępu do infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Olsztyn, Przyrów
  • tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych w Gminach: Dąbrowa Zielona, Janów, Olsztyn, Przyrów

Oddziaływanie:

  • wzrost dochodów gminy z tyt. udziału w podatku PIT i CIT,
  • zwiększenie dochodów z turystyki,
  • wzrost poziomu PKB regionu,
  • utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym i około turystycznym

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku 80 000 osób
Liczba osób korzystających ze przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku 45 000 osób
Liczba nowych imprez kulturalnych/ sportowych - 2 szt.

Wskaźniki produktu
Długość wybudowanych szlaków turystycznych – 57,6 km
Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) terenów rekreacyjno – sportowych – 2,4 ha
Liczba nowych obiektów infrastruktury około turystycznej – 13 szt.
Powierzcgnia nowych obiektów infrastruktury około turystycznej – 647,10

Zakres inwestycyjny

  • Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Janów, Przyrów, Olsztyn, Dąbrowa Zielona

Wykonano modernizację dróg dla trasy rowerowej nr 500 i 605 w granicach gmin Olsztyn, Janów, Przyrów, Dąbrowa
Zielona. Najbardziej zniszczone odcinki dróg leśnych i gruntowych zostały poprawione poprzez ułożenie nowej warstwy mieszanki żwirowej. W zależności od aktualnego stanu nawierzchni poszczególnych dróg modernizacja obejmowała ułożenie jednej lub dwóch warstw nawierzchni z mieszanki żwirowej w pasie szerokości 2,0 lub 3,0m. W Sygontce i w Milionowie ścieżka rowerowa wykonana jest o nawierzchni asfaltowej.

  • Zagospodarowanie terenu położonego wokół stawu „Amerykan” w Złotym Potoku

W ramach projektu wykonano:
• Utworzenie układu komunikacyjnego [ciągów pieszych i rowerowych]
o Ciągi piesze:- szer. 1,5 m przy ul. mjr Wrzoska,
o Ciągi rowerowe: szer.2,0 m przy ul. mjr Wrzoska,,
• Uporządkowano czaszę zbiornika – usunięcie z dna osadu i namułu naniesionego przez rzekę oraz namytego ze skarp brzegów i stoków przybrzeżnych
• Przegrodzono zbiornik w górnej jego części groblą ziemną w celu zachowania warunków siedliskowych Grobla działowa stała się elementem zbiornika i służy do komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy jego prawą i lewą częścią.
• Wykonano plażę trawiastą w formie układu tarasowego oraz piaszczystą na prawym brzegu. Na lewym brzegu wykonano dwie plaże piaszczyste. Plaże będą znajdująć się w pobliżu grobli czołowej oraz przy grobli działowej.
• Wykonano boiska sportowe do piłki siatkowej plażowej
• Wyznaczono tereny pod lokalizację usług.
• Wykonanp schody terenowe wraz z murkami oporowymi.
• Montaż elementów małej architektury:
o Ławki parkowe
o Kosze na śmieci parkowe
• Zagospodarowano zieleń
• Uzbrojeno teren [kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe korytkowe dla odprowadzenia wód opadowych z terenu przyległego do ciągów pieszych i rowerowych].

  • Budowa szlaku kajakowego na rzece Wiercicy

W ramach projektu wykonano
• 2 szt. przystajni dla kajaków zlokalizowane przy moście w ciągu drogi do wsi Wiercica, przy lewym brzegu rzeki oraz powyżej jazu betonowego wykonanego przy byłym młynie. Przystajnie są wykonane z drewna. Długość pomostu 5,0m, szerokość 2,5 m
• Kładkę dla pieszych zlokalizowaną na starym korycie rzeki w pobliżu jazu w Przyrowie. Konstrukcja drewniana, długość 13,0 m, szerokość 2,20 m.
• Pomost widokowy zlokalizowany w czaszy zbiornika retencyjnego w Zalesicach. Całkowita długość 24,50m, szerokość 2,50m, konstrukcja drewniana.
• Pomost pływający – przystań dla kajaków. Pomost z elementów długości 7-8m, tworzywo sztuczne. Pomost przycumowany za pomocą odnóg cumowniczych.
• Wykonano schody drewniane [Zalesice 20 stopni, przy rzece Wiercicy 8-stopni].

 

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET