A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 30.09.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2022-07-08 12:39

Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok, po 22 latach funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Janowie, teren oczyszczalni ścieków z dniem 27 czerwca 2022 r. stał się własnością Gminy Janów. 

W roku 1997 Gmina Janów zawarła z Nadleśnictwem Złoty Potok umowę najmu działki nr 598/3 o pow. 0,5691 ha położnej w obrębie ewidencyjnym Ponik, gm. Janów i rozpoczęła na tej działce budowę oczyszczalni ścieków. Już w roku 1998 oczyszczalnia została oddana do użytkowania. Systematycznie do oczyszczalni zostały dołączone kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej, odbierającej ścieki od mieszkańców Gminy Janów.

W roku 2012 umowa najmu tej nieruchomości została zmieniona i w latach 2013 – 2014 gmina rozpoczęła rozbudowę oczyszczalni ścieków. W roku 2014 na tej działce Gmina wybudowała Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a w roku 2021 została wybudowana waga samochodowa, na której ważone są odpady komunalne odbierane od mieszkańców Gminy Janów. Pomimo ponoszonych przez Gminę Janów na przełomie minionych 22 lata milionowych nakładów inwestycyjnych, teren oczyszczalni nadal pozostawał własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok. Każdego roku za dzierżawę tego terenu  Gmina Janów uiszczała czynsz dzierżawny w kwocie ponad 9 000 złotych. Warto podkreślić, iż rzeczoznawca majątkowy wycenił tą działkę na kwotę 74 347,00 zł.

Wobec powyższego w dniu 29 marca 2022 r. Wójt Gminy Janów wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Janów prawa własności tej nieruchomości. Wniosek Wójta Gminy Janów został pozytywnie zaopiniowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok. 9 czerwca 2022 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję postanawiając przekazać nieodpłatnie Gminie Janów prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa tj. działki nr 598/3 o pow. 0,5691 ha położnej w obrębie ewidencyjnym Ponik, gm. Janów zabudowanej urządzeniami oczyszczalni ścieków, PSZOK-u i wagi samochodowej. Z dniem 27 czerwca 2022r. Decyzja Wojewody stała się ostateczną i od tej daty, teren oczyszczalni ścieków jest własnością Gminy Janów.   

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET