A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 03.07.2020RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

XII Sesja Rady Gminy Janów

2015-10-28 09:27
20 października odbyła się XII Sesja Rady Gminy Janów. Głównym powodem zwołania sesji był wybór ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego. Radni w tajnym głosowaniu wybrali Panią Emilię Szczepanek na ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz Panią Michalinę Migalską na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Ponadto Rada Gminy podjęła pakiet uchwał związanych z gospodarką...
29 września 2015 r. odbyła się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Janów, której przedmiotem obrad było udzielenie dotacji dla Województwa Śląskiego oraz dla Policji. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem dotacji celowej w wysokości 2.000,00 zł dla Województwa Śląskiego na realizację zadania polegającego na zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się po szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych na terenie...

IX Sesja Rady Gminy Janów

2015-07-01 19:03
30 czerwca 2015r. odbyła się IX Sesja Rady Gminy Janów, której głównym przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Komisji Rewizyjnej radni przyjęli sprawozdanie oraz udzielili Wójtowi Gminy Janów...

VIII Sesja Rady Gminy Janów

2015-06-17 13:28
16 czerwca odbyła się VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Janów. Zwołana została na wniosek Wójta Gminy Janów ze względu na konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

VII Sesja Rady Gminy Janów

2015-05-16 07:12
7 maja 2015 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Janów. Głównym przedmiotem jej obrad było zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W wyniku podjętej uchwały Radni obniżyli cenę za 1m3 wody o 0,09 zł, natomiast cena za ścieki została na tym samym poziomie. Od 1 czerwca b.r. cena za 1m3 wody...

VI Sesja Rady Gminy Janów

2015-03-06 13:24
3 marca odbyła się VI Sesja Rady Gminy Janów, podczas której uroczyście wręczono medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których trzech lub więcej synów pełniło służbę wojskową. Wręczenia medali dokonał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Pan ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz. Następnie Pani Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli pamiątkowe kwiaty sołtysom, którzy przestali pełnić tą funkcję....

IV Sesja Rady Gminy Janów

2015-01-30 16:52
27 stycznia 2015 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Janów, której głównym przedmiotem obrad było uchwalenie budżet gminy Janów na 2015 r. Zgodnie z podjętą uchwałą dochody gminy planowane są na kwotę 17 942 874,85 zł, a wydatki planowane są na kwotę 17 336 106,85 zł. Na zadania inwestycyjne gmina planuje wydać kwotę 2 344 007,22...

III Sesja Rady Gminy Janów

2015-01-05 11:57
30 grudnia odbyła się III Sesja Rady Gminy Janów, podczas której powołano składy 4 stałych komisji oraz komisję rewizyjną. Przewodniczącym Komisji Gospodarczej został Pan Krzysztof Szczepanek. Funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki będzie pełnił Pan Henryk Srokosz. Pani Alina Kaczmarek została wybrana na Przewodniczącą Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów...
8 grudnia odbyła się II Sesja Rady Gminy Janów. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się od uroczystego odebrania przez Panią Wójt Joannę Ścigaj, z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Moniki Gałązki zaświadczenia o wyborze na wójta Gminy Janów i złożenia ślubowania przed Radą Gminy. Pani Wójt ślubowała, że dochowa wierności prawu, a powierzony jej urząd będzie sprawować tylko...
1 grudnia odbyła się inauguracyjna I Sesja Rady Gminy Janów VII kadencji, której prowadzenie rozpoczęła Pani Alina Kaczmarek, pełniąca funkcję radnego seniora. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie Pani Monika Gałązka wręczyła każdemu radnemu zaświadczenie potwierdzające wybór na Radnego Gminy Janów. Po otrzymaniu zaświadczeń Radni złożyli ślubowanie. Kolejnym przedmiotem obrad był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady...

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

powszechny_spis_rolny_2020.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET