A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 28.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-10-12 21:24

tablica_liliowa.JPG

NAZWA OPERACJI:

Przebudowa wraz z wymianą nawierzchni ulicy Liliowej i Tulipanowej w Janowie.

 

PROGRAM:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


TYP OPERACJI:

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


DZIAŁANIE:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - budowa lub modernizacja dróg lokalnych


Całkowita wartość operacji: 727 773,69 zł
Wartość dofinansowania: 481 025 zł
Okres realizacji:

  • Ulica Liliowa do 02.10.2017
  • Ulica Tulipanowa do 31.07.2018

Beneficjent projektu: Gmina Janów

CEL OPRACJI

Przebudowa wraz z wymianą nawierzchni ulicy Liliowej i Tulipanowej o łącznej długości 652 metrów przyczyniające się do polepszenia infrastruktury warunkującej możliwość rozwoju gospodarczego oraz przyczyniające do poprawy warunków życia na obszarze miejscowości Janów


PODSTAWOWE PARAMETRY ELEMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH:

Droga publiczna, ogólnodostępna z funkcją w sieci drogowej – gminna, o przyjętej klasie – droga dojazdowa „D”, kategoria ruchu KR1.

UL. LILIOWA:
− jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej od Hm 0+00do Hm 0+88 szerokości 3,00 m, 
− jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej od Hm 0+88 do Hm 0+90 szerokości 3,00 m na dalszym odcinku szerokości 5,00 m, 
− jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowymi
− pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne do Hm 0+88,00 wysokości 2,0%, dalej dwustronne daszkowe 2,0%, 
− pochylenie podłużne min.: 1,05%; max.: 3,78%, 
− odwodnienie w postaci wpustów ulicznych, studni chłonnych i sączków.

  • KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

nawierzchnia jezdni od Hm 0+02,85 do 0+90,00:
− Kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm
− Podsypka cem. - piaskowa 3 cm
− PODBUDOWA - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 25 cm
− Warstwa odcinająca - piasek 15 cm
nawierzchnia jezdni od Hm 0+90,00 do Hm 3+20,99:
− warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S - 4 cm
− warstwa wiążąca - z AC 16W o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 5 cm
− PODBUDOWA - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 - 25 cm
− Warstwa odcinająca - piasek 15 cm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  - ulicy Liliowa

 

Ul. TULIPANOWA

− jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej od Hm 0+00do Hm 0+30 szerokości 3,00 m,
− jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej od Hm 0+30 do Hm 0+93 szerokości 3,00 m na dalszym odcinku szerokości 5,00 m,
− jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym najazd. – światło 6 cm,
− pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne do Hm 0+93,00 wysokości 2,0%, dalej dwustronne daszkowe 2,0%,
− pochylenie podłużne min.: 0,65%; max.: 3,45%,
− odwodnienie w postaci wpustów ulicznych, studni chłonnych i sączków,
− ze względu na występowanie gruntu przepuszczalnego zastosowano odwodnienie drogi w miejscach występowania minimum poprzez obustronny rów filtracyjnym wypełniony kruszywem łamanym szerokości 0,50 m i głębokości 60 cm.

  • KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

nawierzchnia jezdni od Hm 0+03,47 do 0+30,00
− kostka betonowa w kolorze szarym - grubość 8 cm
− podsypka cem. - piaskowa - grubość 3 cm
− podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 - grubość 25 cm
− warstwa odcinająca - piasek - grubość 15 cm
nawierzchnia jezdni od Hm 0+30,00 do Hm 3+30,95
− warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S – grubość 4 cm
− warstwa wiążąca - z AC 16W o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 - grubość 5 cm
− podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 - grubość 25 cm
− warstwa odcinająca - piasek - grubość 15 cm

  • RÓW FILTRACYJNY

− kruszywo łamane 8-32 mm 20 cm szerokość0,50m, głęb. 0,20 m
− geotekstyl
− kruszywo łamane 8-32 mm 40 cm szerokość0,50m, głęb. 0,40 m
− geotekstyl
− szerokość0,50 m i głębokości 0,60m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  - ulicy Tulipanowa

prow 1024.jpg


bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET