A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2019-06-01 15:32

ksow_logo_big.PNG

Krótki opis operacji.

Gmina Janów jest gminą wiejską o charakterze rolniczo – turystycznym. Słaba jakość gleb powoduje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, co bezpośrednio przekłada się na niski poziom dochodów z tytułu prowadzonej działalności rolnej. Również poziom przedsiębiorczości na terenie gminy Janów jest jednym z najniższych w regionie. Słabe perspektywy rozwojowe, brak przywiązania do lokalnych tradycji i zwyczajów oraz ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych czy rekreacyjnych, przyczynia się do odpływu mieszkańców Gminy Janów do miast oraz do dynamiczniej rozwijających się gmin. Jednocześnie Gmina Janów posiada ogromny potencjał przyrodniczy związany z malowniczą doliną rzeki Wiercicy oraz kulinarny związany z najstarszą w Europie do dziś działającą pstrągarnią. Poprzez popularyzację dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz kulinarnego Złotej Krainy Pstrąga skierowaną do rodzin z dziećmi i młodzieży, Gmina dostrzega szanse rozwoju turystyki i działalności około turystycznej. Planowana organizacja imprezy plenerowej nie tylko promuje unikatowe, naturalne atrakcje turystyczne, ale także lokalnych agrogospodarzy, gastronomów, gospodarzy wiejskich. Przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia lokalnych rolników, małych przedsiębiorców, gospodyń wiejskich czy nawet leśników, z naciskiem na kultywowanie tradycji i szacunek do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmina Janów może stać się wiodącym środkiem turystycznym województwa śląskiego.

Tytuł operacji.

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i kulinarnego Złotej Krainy Pstrąga

Cel operacji.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój gospodarczy w gminie Janów. Dobra promocja i organizacja wydarzenia „Święta Pstrąga” promującego Złotą Krainę Pstrąga jest skierowana na zatrzymanie stałych gości i pozyskiwanie nowych miłośników gminy, Jury i województwa śląskiego. Zwiększony ruch turystyczny przyczyni się do rozwoju podmiotów świadczących usługi turystyczne i około turystyczne, a podmioty istniejącą zachęci do rozszerzenia działalności. Na bazie Złotej Krainy Pstrąga wygenerowane zostaną nowe produkty turystyczne i miejsca pracy. Działania te przyczynią się do poprawy wizerunku gminy. Całość zadania przyczyni się do lepszej jakości życia mieszkańców, zadowolenia i powrotu turystów, a tym samym do rozwoju gospodarczego gminy z zachowaniem równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej.

Przewidywane efekty operacji:

  • upowszechnienie walorów kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych Złotej Krainy Pstrąga wśród mieszkańców województwa śląskiego.
  • upowszechnienie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
Gmina Janów będąca partnerem KSOW informuję:
- realizowana operacja uzyskała wsparcie finasowe ze środków KSOW
- każdy uczestnik operacji ma możliwość zarejestrowania sie jako Partner KSOW
- informację dotyczące KSOW są dostępne na portalu internetowym http://ksow.pl.

popularyzacja dziedzictwa.JPG


 

plakat_KSOW_SP.JPG

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET