A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 27.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2021-06-01 11:40

tablica_ryba.png

NAZWA OPERACJI:
Poprawa infrastruktury Turystycznej Złotej Krainy Pstrąga poprzez wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Janów ze Złotym Potokiem

PROGRAM:
Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze",

DZIAŁANIE:
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

ZAKRES OPERACJI:
Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką

CEL OPERACJI:
Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w celu poprawy infrastruktury turystycznej promującej Złotą Krainę Pstrąga oraz obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Ryba".

KOSZTY OPERACJI:
Całkowita wartość operacji: 31 899,72 zł
Wartość dofinansowania: 26 955,00 zł


OKRES REALIZACJI:
• Maj 2021


Beneficjent projektu: Gmina Janów


CEL OGÓLNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
ZACHOWANIE, OCHRONA I PROMOCJA ZASOBÓW OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA”

CEL SZCZEGÓŁOWY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Zrównoważona turystyka wspierająca sektor rybacki obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

PRZEDSIĘWZIĘCIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury

OPIS PLANOWANEJ OPERACJI

Niniejsza operacja polega na budowie oświetlenia ulicznego przy ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Kościuszki w Złotym Potoku. W pierwszej kolejności wykonane zostaną wykopy w celu ułożenia kabla na szacowanej długości około 320 m. Po wykonaniu wykopów dokonany zostanie montaż 7 słupów oświetleniowych. Po ich postawieniu, zamontowane zostaną wysięgniki oraz oprawy oświetleniowe LED. Następnie dokonane zostaną niezbędne badania i pomiary oraz wykonana zostanie inwentaryzacja powykonawcza.
W ramach działań promocyjnych na portalu gminnym janow.pl zamieszczone zostaną najważniejsze informację o realizowanym projekcie (m.in. informacja o podpisaniu umowy, o rozpoczęciu prac oraz o ich zakończeniu), ponadto powstanie podstrona opisująca powyższy projekt, zawierająca dokumentację zdjęciową oraz informację dla ogółu społeczeństwa o celach operacji i wysokości wsparcia unijnego na powyższą operację. W pobliżu ścieżki zamontowana zostanie również tablica informacyjna. W działaniach promocyjnych będziemy stosować się do zapisów zawartych w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury turystycznej Złotej Krainy Pstrąga poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo rowerowej łączącej Janów ze Złotym Potokiem. W ramach realizacji operacji planujemy montaż 7 lamp.


Celem operacji jest:
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Janów i obszaru działalności Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba.
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego
- promocja aktywnego, rodzinnego wypoczynku
- poprawa poczucia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z infrastruktury turystycznej
- zwiększenie atrakcyjności życia dla mieszkańców Gminy Janów


OswietleniePo1.JPG

OswietleniePo3.JPG

192178304_830868604532528_3513240764831556889_n.jpg

192656338_830868621199193_7885274896192631453_n.jpg

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET