A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 06.02.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-06-10 13:47

REGULAMIN
1. Postanowienia ogólne:
- Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Pocztówka z okazji 800-lecia Żurawia”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców,
- Organizatorem Konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie,
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.
2. Cel konkursu:
- Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej,
- Popularyzacja wiedzy zachęcenie do poszukania ciekawych informacji i historii o miejscowości Żuraw,
- Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik.
3. Warunki uczestnictwa:
- Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i zostanie rozstrzygnięty
w następujących kategoriach wiekowych:
a) 6- 11 lat
b) 12-15 lat
c) 15-18 lat
d) osoby dorosłe
- Tematyka prac plastycznych dotyczy historii miejscowości Żuraw w Gminie Janów (kartka powinna zawierać element graficzny związany z jubileuszem 800-lecia).
- Dowolna technika płaska.
- Format pracy A4.
- Praca bez oprawy.
- Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę konkursową wykonaną samodzielnie.
4. Każde zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz wiek autora; adres (tylko miejscowość) oraz telefon kontaktowy (opcjonalnie e-mail);
5. Termin i miejsce nadsyłania prac do: 31 lipca 2020 r. na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury
i Sportu w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.
6. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
7. Jury konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.
8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
10. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Powiat Częstochowski.
12. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15 sierpnia 2020 r. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce Organizator zastrzega sobie zmianę terminu i formy wręczenia nagród. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w ciągu miesiąca
w siedzibie Organizatora. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą zostać przesłane laureatom konkursu pocztą.
13. Uwagi dodatkowe
a) Prace przechodzą na własność Organizatora;
b) Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne;
c) Zwycięskie nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie pocztówki okolicznościowej oraz na stronach internetowych (SOKiS, Gmina Janów, Powiat Częstochowski) i na Facebooku.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie (42-253),
ul. Częstochowska 1.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie (42-253), ul. Częstochowska 1
lub e-mail: zkido@onet.pl
3. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku,
w którym odbył się Konkurs).
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej, zdjęciach i materiałacfilmowych dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, folderach/katalogach okolicznościowych oraz nadesłane prace, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście zgodnie
z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Podczas wręczania nagród będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać zarejestrowany wizerunek lub inne dane osobowe osób obecnych. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie danych osobowych wizerunkowych uczestnika
i innych danych osobowych w celu rozpowszechniania informacji przez organizatora
w przestrzeni publicznej i mediach.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
7. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET