A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 28.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-05-17 16:03

po_ryby.JPG

NAZWA OPERACJI:
Organizacja "Święta Jurajskiej Ryby" w latach 2018 i 2019

PROGRAM:
Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze",

DZIAŁANIE:
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

ZAKRES OPERACJI:
Promocja specyfiki obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, w tym działania o charakterze: rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym

CEL OPERACJI:
Celem operacji jest organizacja cyklicznej ogólnodostępnej i bezpłatnej imprezy plenerowej mającej na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej ryby jako główny składnik potraw oraz mającej na celu uatrakcyjnienie wypoczynku mieszkańcom obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz turystom.

KOSZTY OPERACJI:
Całkowita wartość operacji: 94 006,64 zł
Wartość dofinansowania: 31 600 zł

OKRES REALIZACJI:
•    Etap pierwszy
Data wydarzenia: 4 sierpnia 2018 r.
Data złożenia wniosku o płatność pośrednią 31 październik 2018 r.
•    Etap drugi
Data wydarzenia: 3 sierpnia 2019 r.
Data złożenia wniosku o płatność pośrednią 30 września 2019 r.

Beneficjent projektu: Gmina Janów

CEL OGÓLNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
ZACHOWANIE, OCHRONA I PROMOCJA ZASOBÓW OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA”

CEL SZCZEGÓŁOWY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Specyfika obszaru wspiera rozwój społeczny związany z tradycją i kulturą rybacką obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

PRZEDSIĘWZIĘCIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Promocja specyfiki obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, w tym działania o charakterze: rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym

OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
Impreza plenerowa pod nazwą „Święto Jurajskiej Ryby” realizowana będzie na błoniach w Złotym Potoku (Gmina Janów) w sobotę dnia 4 sierpnia 2018 oraz również w sobotę  3 sierpnia 2019 r.  Operację planujemy realizować w okresie od podpisania umowy do 30 września 2019 

Celem operacji jest:

  • upowszechnianie kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru działalności Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”
  • umożliwienie społeczności bezpośredniego kontaktu z gwiazdami znanymi z mediów
  • upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację koncertów,
  • promocja edukacyjna i informacyjna w odniesieniu do regionu i gminy,
  • uatrakcyjnienie wypoczynku wakacyjnego
  • stworzenie kulturowej bazy rozrywkowej jako alternatywy dla wypoczynku młodzieży,
  • powiększenie stopnia znajomości regionu wśród turystów z całej Polski,
  • propagowanie idei współzawodnictwa i partnerstwa,
  • promocja aktywnego, rodzinnego wypoczynku
  • powiększenie liczebności segmentu konsumentów usług turystycznych,

Kosztami kwalifikowanymi operacji są  to przede wszystkim koszty związane z przygotowaniem organizacyjnym imprezy i zapewnieniem bezpieczeństwa podczas ich organizacji. W tym zakresie planujemy wynająć profesjonalną scenę z nagłośnieniem i oświetleniem, która pozwoli na organizację koncertów gwiazd na złotopotockich błoniach. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ze środków dotacji planujemy pokryć koszty związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Są to koszty ochrony, jak również koszty związane z zabezpieczeniem medycznym imprezy.  W ramach kosztów kwalifikowanych operacji  chcielibyśmy sfinansować koszty związane z zabezpieczeniem elektrycznym i obsługą elektryka podczas trwania imprezy plenerowej. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia sanitarnego imprezy niezbędne jest również wynajęcie przenośnych toalet oraz umywalek do mycia rąk.
Powyższe koszty obejmują niezbędne koszty związane przygotowaniem organizacyjno – technicznym  imprezy plenerowej

W ramach kosztów niekwalifikowanym  chcielibyśmy w każdym roku zaprosić popularną  gwiazdę zespół muzyczny znany z ogólnopolskich mediów. W roku 2018 chcielibyśmy zaprosić do udziału zespół CLEO, zabawa z DJ oraz pokaz kulinarny „Bitwa na dwie patelnie”

Z uwagi na fakt, iż tematem przewodnim będzie jurajska ryba organizowane będą liczne konkursy związane z rybką takie jak np. rodzinny bieg z pstrągiem z przeszkodami , konkursy rysunkowe dla dzieci itp. Nie zabraknie również pokazów kulinarnych znanym z konkursów kulinarnych kucharzy.
W ramach promocji specyfiki obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” opracujemy ulotkę informacyjną, a następnie wykonamy wydruk 1 000 szt. Ulotka ta będzie rozpowszechniana podczas imprezy plenerowej na złotopotockich błoniach. Zawierać będzie wszelkie wymagane logotypy zgodnie z zapisami zawartymi w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY, zawarty w niej będzie program imprezy oraz informacja o RLGD Jurajska Ryba. Ulotkę planujemy rozdawać w roku 2018. Jeżeli cieszyć się będzie zainteresowaniem już we własnym zakresie wydamy  ją również w roku 2019.
W ramach promocji operacji na plakacie informacyjnych, w informacji na portalu internetowym  zawarta będzie informacja  mająca na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa o celach operacji i wsparciu unijnym dla operacji. Informacja ta będzie zgodna z zapisami zawartymi w Księdze Wizualizacji znaku PO RYBY. Również podczas trwania imprezy osoba prowadząca Święto Jurajskiej Ryby będzie ze sceny informowała uczestników imprezy o wsparciu finansowym w ramach PO RYBY.

Orientacyjny czas trwania imprezy – od godz. 15.00 – 24.00. Przewidywalna liczba uczestników – 3 000 osób. Spółdzielnia Socjalna Złota Jura, będąca partnerem projektu, zobowiązała się do pomocy w przeprowadzeniu konkursów dla dzieci i młodzieży dla grup de faworyzowanych oraz, zorganizowania stoiska promującego innowacyjny produkt turystyczny „pierogi z pstrągiem. W ramach swojego stoiska będzie możliwość ich degustacji. Ponadto na własnej stronie internetowej oraz na oficjalnym profilu facebook zawarta będzie informacji o „Święcie Jurajskiej Ryby”. Gmina Janów natomiast wydzieleniu części złotopotockich błoń na potrzeby organizacji konkursów oraz stoiska  promocyjnego.

W ramach konkursów planujemy zorganizować „Bieg z pstrągiem z przeszkodami dla rodzin” oraz Konkurs Plastyczny „JURAJSKA RYBKA”.

Impreza ma na celu  promocję kuchni wykorzystującej ryby jako główny składnik potraw oraz promocję specyfiki obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba.  Organizowana impreza ma również na celu również uatrakcyjnienie wypoczynku dla mieszkańców obszaru oraz turystów, wspierając w ten sposób lokalne przedsiębiorstwa   turystyczne i około turystyczne takie jak smażalnie, usługi noclegowe, restauracje itp.)  W ten sposób impreza bezpośrednio wpływa na promowanie, zachowania i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa.

plakat-swieto-ryby-swieto-pstraga-2019-1563809309.jpg

 

swieto_pstraga.jpg

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET