A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 26.05.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-07-10 10:47

REGULAMIN KONKURSU

Art. 1
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Człowiek dobry jak chleb jest Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 11, 42-253 Janów. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie, a także na stronach internetowych Organizatora www.muzeum.janow.pl oraz https://www.facebook.com/muzeumzlotypotok/

Art. 2
Współorganizatorami są:
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Częstochowskie,
- Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu,
- Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie,
- Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
- Fundacja Dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Art. 3

Przesłanie konkursu:
Sejm Rzeczypospolitej Polski ustanowił sześciu patronów roku 2017, wśród których
jest postać Adama Chmielowskiego (późniejszego brata Alberta).
Ideą konkursu jest zrozumienie życiowego credo świętego Alberta być dobrym jak chleb.

Art. 4
Formuła konkursu otwarta – zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, dorosłych, profesjonalnie fotografujących jak również początkujących w tej dziedzinie sztuki.

Art. 5
Skład Komisji Konkursowej:
- Wojciech Prażmowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej - uznany w świecie
artysta fotografik, wykładowca fotografii w Wyższym Studium Fotografii przy Szkole
Filmowej w Łodzi oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej,
- Marcin Szpądrowski - artysta fotografik, Prezes Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu,
- Aleksandra Kowalska - artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków,
pracownik merytoryczny Działu Edukacji w Muzeum Regionalnym.

Art. 6
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie maksymalnie do trzech fotografii, które mogą stanowić zestaw. Prosimy o nadsyłanie fotografii w postaci pliku jpg z możliwie jak najmniejszą kompresją (plik pojedynczego zdjęcia może mieć max 8 MB); 300 dpi; z profilem sRGD; krótszy bok min. 2400 pikseli ) na adres muzeum.konkursy@janow.pl z dopiskiem Człowiek dobry jak chleb.
Nazwę - hasło zdjęcia składającą się z 8 znaków prosimy skonstruować w postaci numeru kolejnego zdjęcia oraz siedmioliterowego hasła, np.; zestaw zdjęć: 1Kogutek, 2Kogutek, 3Kogutek. Oprócz tej nazwy zdjęcia nie mogą zawierać innych danych identyfikujących Autora (żadnych danych osobowych). Należy również przesłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym, czytelnym podpisem drogą elektroniczną na adres muzeum.konkursy@janow.pl a następnie przesłać oryginał drogą pocztową; formularz do pobrania na stronie Organizatora www.muzeum.janow.pl

Art. 7
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Ogólnopolskim Konkursem Fotograficznym Człowiek dobry jak chleb.

Art. 8
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich, oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

Art. 9
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Człowiek dobry jak chleb jest Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku ul. Kościuszki 11, 42-253 Janów. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania informacji o konkursie oraz wydania nagród w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem gdy będzie to niezbędne do realizacji konkursu (np. zlecenie zewnętrznej firmie drukarskiej stworzenia imiennych dyplomów). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania, co może – w zależności od etapu – wiązać się w szczególności z niemożnością dopuszczenia do konkursu, udziału w nim lub wykluczeniem z niego. Dane osobowe Uczestników konkursu podane w formularzu zgłoszeniowym podlegają usunięciu przez Organizatora konkursu niezwłocznie po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu z wyjątkami opisanymi w regulaminie dotyczącymi osób nagrodzonych w konkursie. Dane twórców materiałów nagrodzonych w konkursie zostaną opublikowane na w/w stronach internetowych Organizatora oraz upublicznione w mediach w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o pracy konkursowej za zgodą osób, których dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli Uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w konkursie.

Art. 10
Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora .

Art. 11
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnych stronach internetowych.

Art. 12
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) przez administratora danych osobowych, czyli Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku ul. Kościuszki 11, 42-253 Janów, w celu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Człowiek dobry jak chleb. W szczególności w celu zebrania zgłoszeń, przesyłania informacji o konkursie, wydania nagród oraz opublikowania danych laureata i wyróżnionych w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz, że przysługuje mi prawo dostępu i odstępu do/od treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Art. 13

Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronach internetowych i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Art. 14
Prace można nadsyłać do 30 września 2017 r.

Art. 15

Finał odbędzie się w październiku 2017 r. Dokładna data zostanie określona w terminie późniejszym. Finałowi będzie towarzyszyć wystawa prac, które zostały wybrane przez Jurorów do drugiego etapu. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie
Grand Prix odbędzie się w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku.

Art. 16
Data rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora www.muzeum.janow.pl oraz https://www.facebook.com/muzeumzlotypotok/

Art. 17
Planowane są również ekspozycje wystawy pokonkursowej w innych prestiżowych miejscach:
- Częstochowa, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater,
- Częstochowa, Jasna Góra, podczas Rekolekcji Towarzystwa Brata Alberta,
- Częstochowa, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II,
- Kraków, Dom Generalny Braci Albertynów; na zakończenie Roku Brata Alberta.

Terminy planowanych wystaw zostaną ogłoszone w dniu finału konkursu
oraz na stronach internetowych Organizatora www.muzeum.janow.pl
oraz https://www.facebook.com/muzeumzlotypotok/

Art. 18
Wszelakie informacje udziela sekretarz konkursu Katarzyna Śledzik pod numerem telefonu 34 329 11 62 w godzinach: od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Art. 19
Sponsorzy Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Człowiek dobry jak chleb:
- Gmina Janów,
- Hotel Kmicic & Spa w Złotym Potoku,
- Tygodnik Katolicki Niedziela.

Art. 20
Laureat Grand Prix otrzyma:
- markowy aparat fotograficzny, ufundowany przez Gminę Janów,
- weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Kmicic & Spa w Złotym Potoku,
ufundowany przez Hotel Kmicic & Spa w Złotym Potoku.

Jurorzy i Organizatorzy mają prawo przyznać wyróżnienia.Z pozdrowieniami Organizator
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Formularz zgłoszeniowy.pdf pdf 249,44 KB Pobierz
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego - "CZŁOWIEK DOBRY JAK CHLEB Św. Brat Albert" pdf 547,92 KB Pobierz

baner_ue_pozyskane.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET