A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 25.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2023-11-08 15:02

Gmina Janów ogłasza sprzedaż narzędzi oraz wyposażenia, drogą konkursu ofert. Wykaz Sprzętu wraz z ceną brutto stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Zasady konkursu

1. Oferowany do sprzedaży Sprzęt można obejrzeć, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, pod nr. telefonu 34 3278 048 wew. 16, w celu ustalenia terminu oględzin. Sprzęt znajduje się w Urzędzie Gminy Janów przy ul. Częstochowska 1, 42-253 Janowie.
2. Gmina Janów nie udziela gwarancji na sprzedawany Sprzęt oraz nie bierze odpowiedzialności za wady fizyczne sprzedawanego Sprzętu.
3. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę cenową brutto łącznie na cały Sprzęt przeznaczony do sprzedaży. Nie jest możliwy wybór z oferty pojedynczego Sprzętu.
4. Ofertę cenową brutto należy złożyć w formie papierowej, na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Oferowana cena brutto nie może być niższa niż określona w Załączniku nr 1.
5. Oferowana cena brutto zawiera doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
6. Na Formularzu ofertowym, Oferenci składają oświadczenie, że znany jest im stan techniczny Sprzętu oraz że nie wnoszą i nie będą wnosić w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń.
7. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
8. W ofercie należy podać termin ważności oferty, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia upływu składania ofert.
9. Oferty cenowe należy dostarczyć do dnia 22.11.2023 r. w zamkniętej kopercie, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, pok. 1 lub za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów z dopiskiem „Oferta zakupu narzędzi oraz wyposażenia”.
10. Gmina Janów sprzeda Sprzęt Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo. W przypadku uzyskania takich samych ofert cenowych, o wyborze oferty zadecyduje kolejność złożenia oferty.
11. O wyborze lub odrzuceniu oferty, Oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie do 29.11.2023 r. Wybór oferty dokonany przez sprzedającego jest ostateczny i nie służą Oferentom środki odwoławcze od takiej decyzji.
12. W powiadomieniu dotyczącym wyboru oferty, wskazany zostanie termin odbioru faktury, na podstawie której Oferent zobowiązany będzie do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia jej odbioru.
13. Oferent, który nie odbierze faktury w terminie wskazanym w powiadomieniu, lub nie zapłaci kwoty faktury w terminie określonym w ust. 12, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty. W takim przypadku Gmina Janów ma prawo wyboru innego Oferenta, który uzyskał kolejne miejsce w wynikach konkursu.
14. Odbiór zakupionego wyposażenia i sprzętu odbywać się będzie na koszt Oferenta i jego własnym staraniem.
15. Odbiór sprzętu możliwy będzie dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Gminy Janów.


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 1 2023.docx docx 17,40 KB Pobierz
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Nr 1 2023(2).docx docx 14,09 KB Pobierz

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET