A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 14.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-09-15 09:35

EFRR2.JPG

NAZWA PROJEKTU:


„Nowa jakość wychowania przedszkolnego w gminie Janów - utworzenie 25 nowych miejsc w Złotym Potoku.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16
Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT SUBREGION PÓŁNOCNY


Całkowita wartość Projektu: 197 120,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 197 120,00 zł
Wartość dofinansowania: 167 552,00 zł
Okres realizacji: 2017-09-01 - 2018-12-31

Beneficjent projektu: Gmina Janów

 

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest udostępnienie wysokiej jakości miejsc edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi, na terenie gminy Janów w okresie 01 września 2017 do 31 grudnia 2018. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata oraz 1 nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Zadania projektu. obejmują: zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wysokiej jakości bieżącą opiekę nad dziećmi w tym pokrycie kosztów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, organizację zajęć dodatkowych wspomagających edukację dzieci.

Efektem realizacji projektu we wsi Złoty Potok w gminie Janów, będzie 25 nowo utworzonych miejsc opieki przedszkolnej, 50 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami, a także 1 nauczycieli, którzy zostanie objęty wsparciem w proj. i podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje po opuszczeniu programu.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest udostępnienie wysokiej jakości miejsc edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi, na terenie gminy Janów w okresie 01 września 2017 do 31 grudnia 2018 r. W nowo wybudowanej placówce zapewnione zostanie odpowiednie doposażenie, wprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Działania te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci również z niepełnosprawnościami, pochodzących z różnych środowisk oraz zwiększenie ilości miejsc edukacji elementarnej. Podjęcie odpowiednich działań na etapie wychowania przedszkolnego jest niezwykle istotne w kontekście przyszłości systemu edukacji, ma bowiem pozytywny wpływ na lepszy start edukacyjny dzieci. Nowo-utworzone miejsca przedszkolne będą działały zgodnie z ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty.


PROJEKT OBEJMUJE:

 Zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych

 • Bieżące funkcjonowanie placówki
 • Zajęcia dodatkowe:
  - gimnastyka korekcyjna dla nowo tworzonej grupy 25 osobowej
  - rytmika dla nowo tworzonej grupy 25 osobowej
  - zajęcia dogoterapeutyczne dla całej grupy przedszkolnej 50 dzieci
  - zajęcia z j. angielskiego – zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla nowo tworzonej grupy 25 osobowej
  - zajęcia z j. niemieckiego - zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla całej grupy przedszkolnej 50 dzieci
  - zajęcia arteterapeutyczne - dla całej grupy przedszkolnej 50 dzieci
 • Podnoszenie kwalifikacji kadry


WPŁYW PROJEKTU NA ZASADY HORYZONTALNE

 • neutralny wpływ na zasadę partnerstwa
 • pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn
 • neutralny wpływ na zrównoważony rozwój
 • pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji

 

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET