A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
sobota 06.03.2021RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2015-11-09 06:40
Sołectwo Pabianice zaprasza uczniów :Przedszkoli,Szkół Podstawowych i Gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie "Na najładniejszy lampion adwentowy".Na prace czekamy do 10 grudnia br.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w  drugi dzień świąt Bożego Narodzenia  o godz.9.30 po Mszy świętej w kaplicy Matki Kościoła w Pabianicach.


 Regulamin konkursu "Na Lampion Adwentowy"
1.Postanowienie ogólne.
1.1 Organizatorem konkursu "Na Lampion Adwentowy" jest Sołectwo Pabianice.
1.2Tematyka konkursu jest zrobienie najładniejszego lampionu adwentowego.
1.3.Konkurs trwa od 30 listopada do 10 grudnia 2015 roku.Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w II dzień świąt Bożego Narodzenia 2015 roku, po Mszy św. (9.30),w kaplicy Matki Kościoła w Pabianicach.
1.4 Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącekonkursu są pod numerem  tel.515 275 894

2 .Zasady konkursu

2.1Na konkurs mozna zgłaszać tylko ręcznie wykonane lampiony adwentowe.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.Lampiony muszą być przez uczestnika samodzielnie.Wielkość lampionu dowolna.

2.2 Organizatorzy konkursu przyznanie nagród w czterech kategoriach klasowych.
2.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dowolnej liczby wyróżnień lub specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
2.4 Wyboru nagrodzonych prac dokona Jury powołane przez organizatora.
2.5Nagrody zostaną wręczone osobiście  w trakcie ogłoszenia wyników konkursu po MSzy świętej w II -gi dzień świąt Bożego Narodzenia po Mszy świętej (9.30) w kaplicy w  Pabianicach.
2.6 Wyniki o konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sołectwopabianice.pl
2.7 W przypadku gdy nagrodzony autor nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście nagroda będzie do odbioru u sołtysa Pabianic.
3.Zasady uczestnictwa.
3.1 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie:przedszkoli,szkół podstawowych i gimnazjum.
3.2 Udział wkonkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3.3 Każdy zuczestnikó może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie(nie dopuszcza się prac zbiorowych).
3.4 Każda z prac oceniana jest oddzielnie.
3.5 Zgłoszenie następuje poprzez przesłąnie lub dostarczenie prac do sołtysa Pabianic lub kaplicy (o g.16.30 codziennie,w poniedziałki o 17.00) lub świetlicy .
3.6Każda praca musi być podpisana :imię i nazwisko  autora,nazwa i adres szkoły,numer klasy,wiek i kontakt(telefon,e-mail,itp.)
3.7 Nadesłąnie prac następuje na koszt zgłaszającego się do konkursu.
3.8 Ostateczną datą przyjęcia zgłoszenia pracy jest 22 grudnia 2014 roku .O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.
3.9 Nadesłane prace będą zwracane uczestnikom konkursu podczas rozstrzygnięcia i wręczenia nagród.
4.Ochrona danych osobowych.
4.1Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
4.2 Dane osobowe uczestnika konkursu bęą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2002 r.Nr.101.poz.926).
4.3 Ograniczone dane ?(imię i nazwisko,miejscowość itp.)dotyczące autoró prac nadesłanych na konkurs zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, a także mogą być publikowane przez Organizatora ze zdjęciami.4.4 Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.3.
4.5.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Organizator.
5.Inne postanowienia.
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu .Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie internetowej www.sołectwopabianice.pl.
5.2.Podanie nieprawdziwych ,lub niepełnych danych osobowych ,albo nie podanie ich wcale powoduje wykluczenie z konkursu.
5.3.Wysłąnie Zgłoszenia uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
5.4.Niniejszy konkurs nie jest "grą losową"w rozumieniu ustawy z dn.29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz.U.Nr 68.poz.341 z póź.zm.).
5.5 W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET