A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 14.04.2021RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2015-02-09 11:30
  08  lutego 2015 r. w sali świetlicy wiejskiej w Pabianicach odbyło się zebranie wiejskie .Zebranie prowadził Radny Gminy Janów Jan Lamch, protokowała Joanna Idziak.Głównym tematem zebrania był wybór sołtysa i Rady Sołeckiej.Zgodnie ze Statutem Sołectwa na początku zebrania wiejskiego  sołtys Rafał Tomza przedstawił sprawozdanie z działalności za poprzednią kadencję.
  W zebraniu udział wzięły 34 osoby.
Urzędujący sołtys Rafał Tomza (od 1994 roku)nie miał kontrkandydata.Przy głosowaniu jawnym 33 głosami za i jednym wstrzymującym na sołtysa sołectwa Pabianice został wybrany  ponownie Rafał Tomza na kolejną kadencję 2015-2019.Po wyborze sołtys Rafał Tomza podziękował  mieszkańcom za zaufanie i zadeklarował ścisłą współpracę z Wójtem Gminy Janów oraz mieszkańcami na rzecz poprawy  życia w sołectwie.Tuż po głosowaniu na sołtysa odbyło się głosowanie tajne do Rady Sołeckiej Pabianic.Nad całością przebiegu głosowania czuwała Komisja skrutacyjna w składzie :Sylwia Miedzińska,Krystyna Stępień i Grzegorz Miedziński.Do Rady Sołeckiej spośród zgłoszonych ośmiu osób wybrano: Reginę Kowalczyk, Ilonę  Sosnowską,Agnieszkę Torońską ,Roberta Michalika,Mariana Mizgałę i Andrzeja Romulewicza.Zgodnie ze Statutem Sołectwa Pabianice-Radę Sołecką stanowi jej 6 przedstawicieli.Obecna na zebraniu Pani Wójt Gminy Janów Joanna Ścigaj pogratulowała wybranemu Sołtysowi i członkom nowej Rady Sołeckiej Pabianic.Uczestnicząca w zebraniu Pani Wójt odpowiadała na pytania zadawane przez mieszkańców w sprawie :funkcjonowania świetlicy i zajęć dla najmłodszych mieszkańców,utrzymania zimowego dróg,oświetlenia ulicznego...
Gratulujemy Sołtysowi Rafałowi Tomza i Radzie Sołeckiej Sołectwa Pabianice ,życzymy kolejnych czterech lat owocnej pracy na rzecz Pabianic i jej mieszkańców.


Nowa Rada Sołecka Sołectwa Pabianice 2015-2019

na fot.od lewej :Sołtys Rafał Tomza,Andrzej Romulewicz,Robert Michalik,Agnieszka  Torońska,Ilona Sosnowska

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

ppj.jpgppj_cz.jpg

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET