A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 05.07.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2014-04-18 09:37
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Janów zaprasza
do złożenia oferty
na dzierżawę terenu o powierzchni 3,68 ha
w miejscowości Złoty Potok
(Błonia nad stawem Amerykan),
w dniach 30 VII 2014 r. do 6 VIII 2014 r.


I. W ramach zawartej umowy Gmina Janów oferuje:
1) udostępnienie atrakcyjnie położonego terenu, o powierzchni 3,68 ha z możliwością wykorzystania w celu organizacji imprez masowych w tym: edukacyjnych, wypoczynku ludności, wydarzeń kulturalnych i turystycznych a także organizowania innych imprez i wydarzeń o charakterze komercyjnym,
2) dostęp do mediów w tym wody i energii elektrycznej (moc 100 kW),
3) udostępnienie w ramach umowy sceny plenerowej,
4) pomoc trzech osób w organizacji imprezy organizowanej przez Dzierżawcę.

II. Dzierżawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do:
1) zapłaty czynszu dzierżawnego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
2) organizacji imprezy plenerowej tj. XVIII Święta Pstrąga w dniach 2 VIII 2014 r. – 3 VIII 2014 r. zgodnie z warunkami zawartymi w umowie dzierżawy,
3) promocji imprezy organizowanej przez Dzierżawcę,
4) promocji Gminy Janów podczas imprezy organizowanej przez Dzierżawcę,
5) okrycia kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy i organizowaną imprezą.

III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie:
1. program imprezy, którą dzierżawca zorganizuje w czasie trwania umowy (70%),
2. wysokość czynszu (30%),
Wszyscy oferenci ocenieni zostaną przy uwzględnieniu obu kryteriów według następujących zasad:
-  oceniany program imprezy otrzyma od 0 do 100 pkt;
- oferowana cena otrzyma od 0 do 100 pkt.
Punkty zostaną odpowiednio pomnożone przez przyjętą wagę tj.:
- dla programu imprezy - określoną w pkt) 1 (x 70%)
- dla wysokości czynszu - określona w pkt 2) (x 30%)
Oba wyniki zostaną zsumowane.
Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

IV. Szczegóły realizacji oferty:
zostaną sprecyzowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Janów i wybranym oferentem, z którą oferent zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem oferty.

V. Oferty należy składać w:
formie pisemnej, według załączonego wzoru w sekretariacie Urzędu Gminy Janów (pokój nr 1), ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów do dnia 30 maja 2014r. do godz.15.00.

VI. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr tel.: (34) 32-78-048 (Pan Ireneusz Bartkowiak).


OFERTA (wersja pdf)
FORMULARZ OFERTOWY (wersja pdf)
FORMULARZ OFERTOWY (wersja doc)
UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚĆ (wersja pdf.)
OBRYS TERENU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY (wersja pdf)


 
 
 

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET