A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 11.04.2021RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2013-11-06 08:37
Sołectwo Pabianice pragnie serdecznie zaprosić uczniów : Przedszkoli, Szkół Podstawowych  i Gimnazjum  do wzięcia udziału w Konkursie "Na najładniejszy lampion adwentowy."

Na prace czekamy do 30 listopada br.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w II niedzielę  Adwentu br. o godz. 9.30 po Mszy świętej w Kaplicy Matki Kościoła w Pabianicach.


    REGULAMIN KONKURSU NA LAMPION ADWENTOWY

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu na lampion adwentowy jest Sołectwo Pabianice.

1.2. Tematyką konkursu jest zrobienie najładniejszego lampionu adwentowego.

1.3. Konkurs trwa od 10 listopada do 30 listopada 2013 roku. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w II niedzielę Adwentu 2013roku, po Mszy świętej (9.30 )w kaplicy Matki Kościoła w Pabianicach.

1.4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu dostępne są  pod numerem

telefonu 515 275 894.

 

2. Zasady konkursu

2.1. Na konkurs można zgłaszać tylko ręcznie wykonane lampiony adwentowe. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Lampiony muszą być wykonane przez uczestnika samodzielnie. Wielkość lampionu dowolna.

2.2. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród w pięciu kategoriach klasowych.

2.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dowolnej liczby wyróżnień lub specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.

2.4. Wyboru nagrodzonych prac dokona jury powołane przez organizatora.

2.5. Nagrody zostaną wręczone osobiście w trakcie ogłoszenia wyników konkursu po Mszy świętej w II niedzielę Adwentu 2013r.  w kaplicy w Pabianicach.

2.6. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.sołectwopabianice.pl

2.7. W przypadku, gdy nagrodzony autor nie będzie mógł zgłosić się osobiście nagroda będzie do odebrania u sołtysa Pabianic.

 

3. Zasady uczestnictwa

3.1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie : przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum.

3.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

3.3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

3.4. Każda z prac oceniana jest oddzielnie.

3.5. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie prac do sołtysa Pabianic,świetlicy w Pabianicach czynnej we wtorki i piątki od godz.16.00-18.00

3.6.Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, numer klasy, wiek i kontakt (telefon, e-mail, itp.). 

3.7. Nadesłanie prac następuje na koszt Zgłaszającego się do konkursu.

3.8. Ostateczną datą przyjęcia zgłoszenia jest 30 listopada  2013 roku . O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

3.9. Nadesłane prace będą zwracane uczestnikom konkursu podczas rozstrzygnięcia i wręczenia nagród.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

4.2 Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926).

4.3 Ograniczone dane (imię i nazwisko, miejscowość itp.) dotyczące autorów prac nadesłanych na konkurs zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, a także mogą być publikowane przez Organizatora wraz ze zdjęciami.

4.4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.3.

4.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Organizator.

 

5. Inne postanowienia

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie internetowej www.sołectwopabianice.pl

5.2. Podanie nieprawdziwych, lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich wcale powoduje wykluczenie z konkursu.

5.3. Wysłanie Zgłoszenia uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

5.4. Niniejszy konkurs nie jest „gra losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr68, poz. 341 z póź. zm.).

5.5. W kwestiach nie regulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

ppj.jpgppj_cz.jpg

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET