A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 29.05.2020RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2016-03-01 07:53
Zasady naboru uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Lgoczance na rok szkolny 2016/2017 Rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej  dostępności na podstawie dokumentu   zwanego  zgłoszeniem o przyjęcie   dziecka  do klasy I.
I. Informacje o rekrutacji.
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/17 prowadzony jest w okresie od 1marca do 1 kwietnia 2016 r. w sekretariacie szkoły.
2. O terminie naboru, o którym jest mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani poprzez:
1) umieszczenie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń,
2) umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły: www.splgoczanka.janow.pl,
3) Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 343278780.
3. W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego i tym samym naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci 7 letnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne dla sześciolatków.
4. W roku szkolnym 2016/17 naukę w klasie I będą mogły podjąć decyzją rodziców dzieci sześcioletnie pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. W roku szkolnym 2016/17 decyzją rodziców podjętą do 31 marca 2016r. naukę w klasie I będą mogły kontynuować dzieci sześcioletnie, które w tym roku szkolnym uczęszczają do klasy pierwszej. Dziecko, którego rodzice tak zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej , a tym samym promocji do klasy drugiej.

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są rodzice dziecka (opiekunowie prawni).
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy polega na:
a) pobraniu w sekretariacie szkoły formularza zgłoszenia,
b) wypełnieniu i złożeniu podpisanego formularza w sekretariacie szkoły

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, które zostaną wywieszone w siedzibie szkoły w dniu 15 kwietnia 2016r.

Grażyna Gradek-dyrektor szkoły

Formularz zgłoszeniowy

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET