A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 09.08.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2021-04-27 12:22

EFRR2.JPG

NAZWA PROJEKTU:

„Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.04.01.02-24-0172/19
Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT

Całkowita wartość Projektu: 1 305 344,54 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 171 121,58 zł
Wartość dofinansowania: 995 453,34 zł
Dofinansowanie UE: 995 453,34
Okres realizacji: 2019-03-04 - 2021-09-30


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej ( panele fotowoltaiczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Janów.

CELE
Głównym problemem, który przyczynił się do podjęcia decyzji o chęci realizacji projektu jest rosnący poziom zużycia energii elektrycznej w sektorze budynków mieszkalnych, wzrost emisji gazów i pyłów do atmosfery. Wg złożonych ankiet mieszkańców ws chęci montażu instalacji z OZE, na 66 ankiety zużycie energii elektrycznej wyniosło 254,47 MWh, tj. 3,86 MWh/g.domowe.
Główne problemy:
-wysokie koszty za energię elektryczną,
-niska emisja.
Na terenie Gminy istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego mieści się w granicach ok.1100-1150 kWh/m2, średnioroczna suma nasłonecznienia wynosi ok.1540 h. Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie planowanych inwestycji i możliwości finansowe (rosnące ceny za energię elektryczną),mając na uwadze, iż pozyskiwanie energii słonecznej poprawi bilans energetyczny budynku, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Gminy, redukuje zużycie energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) i ogranicza emisje gazów, postawiono za cel zwiększyć poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Gmina planuje wybudować infrastrukturę służącą produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ilości 66 instalacji, tj. ilość wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 66 szt. Przyczyni się to do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych, energochłonności Gminy. Instalacje będą miały efekt edukacyjny, poprzez przybliżenie mieszkańcom korzystającym z zmodernizowanych budynków pozytywnych aspektów zastosowania OZE i zachęcenia ich do szerszego ich wykorzystania w swoich gospodarstwach domowych.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynkach zaproponowano montaż 66 sztuk kompletnych instalacji fotowoltaicznych w oparciu o panele fotowoltaiczne on-grid, tj. wpiętych do sieci. Na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem zaproponowano zakup i montaż instalacji o łącznej mocy 224,90 kW:
- mocy 2,08kWp (8 kpl)
- mocy 2,34kWp (6 kpl)
- mocy 2,60kWp (9 kpl)
- mocy 2,86kWp (1 kpl)
- mocy 3,12kWp (10 kpl)
- mocy 3,38kWp (3 kpl)
- mocy 3,64kWp (4 kpl)
- mocy 3,90kWp (5 kpl)
- mocy 4,16kWp (4 kpl)
- mocy 4,42kWp (5 kpl)
- mocy 4,68kWp (2 kpl)
- mocy 4,94kWp (9 kpl)

Projekt obejmował montaż instalacji podłączonych do sieci, zaspokajając bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną budynków. Kompletna instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy min 260 Wp/szt., inwerter (o mocy dostosowanej do mocy instalacji), konstrukcje montażowe na dachu lub gruncie, okablowanie, system zabezpieczeń, zabezpieczenia, skrzynki przyłączeniowe. Montaż urządzeń został dokonany w oparciu o załączony do wniosku Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz projekty wykonawcze. Niniejszy wariant technologiczny wykonania projektu umożliwia osiągnięcie zakładanych celów przy zrealizowanym zakresie robót. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają uzyskanie planowanych produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych, a zastosowana technologia zapewnia bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość techniczną instalacji po oddaniu ich do użytku.

 

FOTO_2021_ (1).png

FOTO_2021_ (1).jpg

FOTO_2021_ (2).jpg

FOTO_2021_ (3).jpg

FOTO_2021_ (4).jpg

FOTO_2021_ (5).jpg

FOTO_2021_ (6).jpg

FOTO_2021_ (7).jpg

FOTO_2021_ (8).jpg

FOTO_2021_ (9).jpg

FOTO_2021_ (10).jpg

FOTO_2021_ (11).jpg

FOTO_2021_ (12).jpg

FOTO_2021_ (13).jpg

FOTO_2021_ (14).jpg

 

TABLICA_FOTO.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET