A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 27.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2020-11-10 10:25

EFRR2.JPG

NAZWA PROJEKTU:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Numer naboru: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

Całkowita wartość Projektu: 237 971,15 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 235 499,94 zł
Wartość dofinansowania UE: 199 999,95
Okres realizacji: 2020-12-29 - 2020-12-31


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Janów. Projekt obejmuje wymianę 238 szt. opraw oświetleniowych wyposażonych w wysokoprężne lampy, na nowe energooszczędne typu LED. Będą to nowe oprawy LED wykonane w drugiej klasie ochronności, wyposażone w autonomiczne, programowalne z poziomu szafy SO układy redukcji mocy. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowlane oraz zapewniona zostanie promocja projektu

CELE

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminie Janów w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa w transporcie publicznym.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu była modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Janów - wymiana oświetlenia (opraw) na energooszczędne typu LED. Projekt wykorzystuję istniejącą infrastrukturę.
Głównym zadaniem była wymiana 238 szt. opraw oświetleniowych wyposażonych w wysokoprężne lampy, na nowe LED wykonane w drugiej klasie ochronności, wyposażone w autonomiczne, programowalne z poziomu szafy SO układy redukcji mocy. Ze względu na analizę różnych wariantów modernizacji oraz założenia inwestora zdecydowano się na wskazanie opraw LED wyposażonych w rozdzielny względem układu zasilania, układ autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego, dający możliwość przeprogramowania nastawień dla całego obwodu jednocześnie z punktu szafy SO. System redukcji mocy i strumienia świetlnego umożliwi zmianę nastawień w porze wieczornonocnej według różnych, programowalnych harmonogramów.


Prace obejmowały:
- demontaż starych opraw sodowych wraz z utylizacją,
- zakup fabrycznie nowych opraw LED z redukcja mocy uśrednionej 30 % o mocach i funkcjonalności
- montaż nowych opraw LED o różnych mocach
- wymiana przewodów zasilaia na II klasę ochronności 
- wymiana zabezpieczeń ochronnych opraw
- wymiana zacisków przyłączeniowych 
- wymiana wysięgników 
- dokumentacja powykonawca.


Zestawienie wymienionych opraw:
- moc opraw 28W: 24 szt;
- moc opraw 36W: 28 szt;
- moc opraw 41,5W: 145 szt;
- moc opraw 47W: 2 szt;
- moc opraw 53W: 15 szt;
- moc opraw 62W: 4 szt;
- moc opraw 78W: 20 szt.
RAZEM: 238 szt.


Moc znamionowa nowo zainstalowanych opraw LED wynosi 10,39 kW, a przewidywane roczne zużycie energii, przy założeniu czasu pracy oświetlenia na poziomie 4150h/rok wyniesie 43 137,18 kWh (względem mocy faktycznej i bez redukcji mocy), a po zainstalowaniu redukcji mocy 330 196,02 kWh. Wykorzystane w projekcie rozwiązanie ze zmiennym profilem obciążenia (redukcją mocy) stanowi alternatywę dla drogich, inteligentnych systemów sterowania, natomiast efektywność ekonomiczna rozwiązania jest bardzo wysoka. Pozwala, bowiem uzyskać dodatkowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w ramach eksploatacji. Konieczne jest jedynie określenie harmonogramu działania systemu w zakresie redukcji natężenia strumienia świetlnego, który stanowić będzie pewien kompromis między spełnieniem kryteriów normy oświetleniowej, poziomem luminancji oraz oczekiwanymi oszczędnościami. Zasilanie oświetlenia zostanie wykonane poprzez podłączenie do istniejących obwodów oświetlenia sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Janów. Szczegółowy opis przyjętego rozwiązania projektowego znajduje się w dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Janów.


Zastosowane rozwiązania technologiczne są zgodne z najlepszą praktyką w tej dziedzinie oraz zoptymalizowane pod względem rzeczywistych potrzeb użytkowników (w tym bezpieczeństwa w transporcie publicznym). Projekt jest efektywny energetycznie ze względu na zastosowane rozwiązania w zakresie LED i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego.

wymianaLEDRPO.PNG

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET