A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 20.07.2018RSS

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-01-10 14:06

zestaw_efrr.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów". Uwagi, spostrzeżenia i propozycję dotyczące regulaminu można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 12.00. Jednocześnie informujemy iż w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Janowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczą warunków, obowiązków i zasad aplikowania o granty OZE.


 

Zarządzenie Nr 549/2018
Wójta Gminy Janów
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

1.    Przeprowadzić konsultacje społeczne Regulaminu Naboru oraz Realizacji Projektu Grantowego  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów”
2.    Przedmiotem konsultacji jest zakres tematyczny „Regulaminu Naboru oraz Realizacji Projektu Grantowego  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Konsultacje przeprowadzić w dniach od 10 stycznia 2018  do 17 stycznia 2018 r. do godz. 12.00 w formach:
-    badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Janów (bip.janow.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Janów (www.janow.pl),
-    publikacji przedmiotu konsultacji, o którym mowa w § 1 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów (www.bip.janow.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Janów (www.janow.pl)

§ 3

1.     Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.

2.    Uwagi można zgłaszać osobiście, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów" pdf 11,98 MB Pobierz
Formularz zgłaszania opinii do projektu Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy janów" doc 38,00 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

balonowe_mistrzostwa_polski.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET