A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 14.04.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2019-10-04 09:37

Konkurs fotograficzny "Mój Przyjaciel Zwierz" - VII edycja

 

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs "Mój przyjaciel zwierz" (dalej „Konkurs”) zostanie przeprowadzony przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

2. Konkurs trwa do 21 października 2019r.

3. Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 21 października 2019r. do godz. 14:00.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 28.10.2019r. poprzez komunikat na stronie internetowej SOKiS Janów oraz serwisie Facebook.

6. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.

7. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych zdjęć, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada SOKiS Janów.

8. Do Konkursu zgłaszane są oraz oceniane tylko i wyłącznie zdjęcia przedstawiające tematykę związaną z tytułem konkursu tj. fotografie ukazujące więzi uczuciowe łączące ludzi ze zwierzętami. Zdjęcia przedstawiające tylko zwierzęta nie będą brane pod uwagę.

 

Udział w konkursie:

1.Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.sokisjanow.naszgok.pl.

2.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby amatorsko zajmujące się dziedziną fotografii. Osoby prowadzące zakłady fotograficzne, wykształcone na kierunkach artystycznych związanych z fotografią oraz należące do Związku Fotografów Przyrody oraz ZPAF itp. nie mogą przystąpić do konkursu.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię.

4. Uczestnik zgłaszający pracę w Konkursie oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz, że ma prawo do jego publikowania i nie narusza praw osób trzecich poprzez publikację.

5.Uczestnik zgłaszający zdjęcie ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich odnośnie do praw autorskich zamieszczonego przez siebie zdjęcia.

6.Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres email: sokis@janow.pl; (lub dostarczyć do siedziby SOKiS na nośniku danych) w temacie należy podać informację: Konkurs fotograficzny, w rozwinięciu wiadomości swoje dane kontaktowe (nr telefonu, imię i nazwisko, wiek, miejscowość), krótki opis fotografii oraz zgodę na publikację swoich danych w internecie.

Zastrzeżenie: Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

 

7.Uczestnik udziela SOKiS nieodpłatnie bezterminowej licencji na publikację przekazanego podczas Konkursu zdjęcia w internecie, w tym w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej SOKiS                     i Gminy Janów.

 

 Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy prześlą do SOKiS zdjęcie wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.

2.Wybór Komisji jest ostateczny.

3.O wynikach Konkursu poinformujemy szczegółowo na stronie internetowej SOKiS www.sokisjanow.naszgok.pl.

 

Nagrody:

1. W konkursie przewidziane są 3 nagrody finansowe – bony towarowe:

I - 500,00 zł; II – 300,00 zł, III – 100,00 zł;

oraz nagrody rzeczowe za wyróżnienia.  

Przekazanie nagród i odpowiedzialność:

1. Osobisty odbiór nagród nastąpi w siedzibie SOKiSu po rozstrzygnięciu konkursu w terminie do 30.10.2019 r.

 

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET