A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 28.02.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-10-19 11:20

Konkurs fotograficzny Mój Przyjaciel Zwierz - V edycja1. Konkurs "Mój przyjaciel zwierz" (dalej „Konkurs”) zostanie przeprowadzony przez Samorządowy Ośrodek Kultury
i Sportu w Janowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

2. Konkurs trwa w okresie od 1 września do 31 października 2017 r.

3. Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 31 października 2017 r.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 06.11.2017 poprzez komunikat na stronie internetowej SOKiS oraz portalu facebook.

6.Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.

7. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych zdjęć, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada SOKiS.

8. Do Konkursu zgłaszane są i oceniane zdjęcia przedstawiające tematykę związaną z tytułem konkursu tj. fotografie ukazujące więzi uczuciowe łączące ludzi ze zwierzętami – /zdjęcia przedstawiające tylko zwierzęta nie będą brane pod uwagę /

Udział w konkursie:

1.Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie.

2.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby amatorsko zajmujące się dziedziną fotografii. Osoby prowadzące zakłady fotograficzne, wykształcone na kierunkach artystycznych związanych z fotografią oraz należące do Związku Fotografów Przyrody oraz ZPAF itp. nie mogą przystąpić do konkursu.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię.

4. Uczestnik zgłaszający pracę w Konkursie oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz że ma prawo do ich publikowania
i nie narusza praw osób trzecich poprzez publikację.

5.Uczestnik zgłaszający zdjęcie ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich odnośnie do praw autorskich zamieszczonego przez siebie zdjęcia.

6.Zdjęciaprosimy nadsyłać na adres email: sokis@janow.pl; (lub dostarczyć do siedziby SOKiS na nośniku danych) w temacie należy podać informację: Konkurs fotograficzny, w rozwinięciu wiadomości swoje dane kontaktowe (nr telefonu, imię i nazwisko, wiek, miejscowość), krótki opis fotografii, zgodę na publikację swoich danych w internecie.

7.Uczestnik udziela SOKiS nieodpłatnie bezterminowej licencji na publikację przekazanego podczas Konkursu zdjęcia
w internecie, w tym w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej SOKiS i gminy Janów.


 

Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

1.Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród tych Uczestników, którzy prześlą do SOKiS zdjęcie wykonane zgodnie
z zasadami opisanymi w regulaminie.

2.Wybór Komisji jest ostateczny.

3.O wynikach Konkursu poinformujemy szczegółowo na stronie internetowej SOKiS – www.sokisjanow.naszgok.pl.

Nagrody:

1. W konkursie przewidziane są 3 nagrody finansowe - bony towarowe. I - 400,00 zł; II – 200,00 zł, III – 100,00 zł

Przekazanie nagród i odpowiedzialność:

1. Odbiór nagród (osobisty) nastąpi w siedzibie w SOKiS po rozstrzygnięciu konkursu w terminie do 25 listopada 2017.

Zastrzeżenia:Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET