A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 28.09.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-06-01 12:17

EFRR2.JPG

NAZWA PROJEKTU:

„Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Janowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16
Numer umowy: UDA-RPSL.04.03.02-24-04EE/17-02
Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

Całkowita wartość Projektu: 988 980,93 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 910 745,76  zł
Wartość dofinansowania: 335 658,99 zł
Okres realizacji: 2017 - 2018


Beneficjent projektu: Gmina Janów

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu wymieniona zostanie kotłownia oraz cała instalacja centralnego ogrzewania. W ramach projektu przewiduje się wymienić cała instalację centralnego ogrzewania. Instalacja będzie wodno-pompowa, dwururowa z rur ze stali węglowej ocynkowanej. Cały system będzie zamknięty. Zamontowane zostaną dwa kotły grzewcze do spalania biomasy – pellet. Kotły oraz cała instalacja centralnego ogrzewania będzie sterowana poprzez regulator pogodowy, który dostosowywać będzie temperaturę wewnątrz budynku do istniejących warunków atmosferycznych.

CELE


Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku publicznej szkoły podstawowej w Janowie poprzez wymianę indywidualnego źródła ciepła wykorzystującego paliwo grzewcze o zwiększonej sprawności ekologicznej -biomasa.

Do celów szczegółowych zalicza się:
-zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego odpadami spalania pochodzącymi z niskiej emisji,
-wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - pellet,
-podniesienie atrakcyjności gminy Janów,
-poprawa stanu zdrowia ludności.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem Projektu jest kompleksowa wymiana nieefektywnego ekologicznie indywidualnego źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Janowie. W ramach projektu wymieniona zostanie kotłownia oraz cała instalacja centralnego ogrzewania. Zamontowane zostaną dwa kotły grzewcze do spalania biomasy – pellet.
Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmować będzie: wymianę źródła ciepła wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego, wymianę instalacji elektrycznej w kotłowni, oraz zakup tablicy informacyjno-promocyjnej. Pracom towarzyszyć będzie nadzór inwestorski. Zaplanowana do realizacji inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze sektora publicznego poprzez wymianę źródła ciepła wykorzystującego paliwo grzewcze o zwiększonej sprawności ekologicznej -biomasa. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji CO2 o 44,44%.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET