A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 16.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2016-03-07 12:19

logo_rpo2007_201.JPG

NAZWA PROJEKTU:


„Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Numer naboru: 05.03.00-108/11
Priorytet: V. Środowisko
Nazwa i numer działania: 3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Typy projektu:
- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji"
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - energia słoneczna

Całkowita wartość projektu : 859 767,59  859 767.59
Koszty kwalifikowalne: 714 244,86
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania: 607 108,13

Beneficjent projektu: Gmina Janów


OPIS PROJEKTU


Projekt „Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu” zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wymienionego budynku użyteczności publicznej, mającej na celu przede wszystkim poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Realizacja projektu jest niezbędna, gdyż, budynek wytypowany jest jako miejsce do ewakuacji ludności z terenów zagrożonych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (katastrofy naturalne (powódź, huraganu itp.), skażenia chemiczne, katastrofy drogowe czy działań wojennych.
Audyt budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu wykazał, iż Instalacja c.o. w złym stanie technicznym, brak możliwości regulacji miejscowej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo przez podgrzewacze elektryczne (wysokie koszty jej przygotowania). Istniejący kocioł węglowy jest wyeksploatowany i przestarzały. Okna parteru i piętra drewniane w złym stanie technicznym. Drzwi wejściowe główne, są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany. Pokrycie dachowe z papy jest miejscami spękane i wybrzuszone.

Przeanalizowano pod względem technicznym i ekonomicznym 14 wariantów rozwiązań, szczegółowo opisanych w audycie energetycznym. Kryterium decydującym o wyborze najlepszego z nich stanowiła najkorzystniejsza wartość zdyskontowana netto inwestycji NPV dla przedsięwzięcia. Rozważano zasadność i efektywność realizacji wariantów obejmujących zróżnicowany zakres proponowanych modernizacji, np. wyłącznie instalacja solarna lub termomodernizacja z wymianą instalacji c.o.
Za najbardziej korzystny uznano wariant polegający na kompleksowej termomodernizacji budynku, obejmujący ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę starych okien oraz drzwi, modernizacje kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Przeznaczony do realizacji wariant został wskazany ze względu na najwyższe oszczędności kosztowe (54 774,24 zł/rok) oraz oszczędności zapotrzebowania na energię (66,59%).

Produkty części kwalifikowanej projektu:

- nowy kocioł na pellet z automatycznym podajnikiem
- wymiennik ciepła
- naczynie wzbiorcze otwarte
- regulator pogodowy
- zawory mieszające
- pompy obiegowe
-  przegroda budowlana dla kotłowni
- schodołaz
-instalacja centralnego ogrzewania wodno-pompowa
-grzejniki płytowe, stalowe
-instalacja c.w.u. (nowoczesna z cyrkulacją oraz z przygotowaniem centralnym)
-system solarny wspomagający produkcję c.w.u. o powierzchni 40,48 m2 składający się z 16 kolektorów
-ocieplenie stropodachu
-nowa stolarka drzwiowa zewnętrzna
- nowa stolarka okienna
-docieplenie ścian piwnicy, parteru i piętra.

Całościowy zakres projektu:


Prace termomodernizacyjne
- Roboty remontowe-wewnętrzne
- Schody zewnętrzne
- Ocieplenie
- Obróbki blacharskie
- Remont Dachu


Instalacje elektryczne
- Roboty wewnętrzne oświetlenie
- Instalacja odgromowa
- Instalacja elektryczna – kotłownia

Instalacje Centralnego Ogrzewania
- Roboty demontażowe
- Roboty montażowe
- Drobne roboty budowlane

Modernizacja kotłowni
- Roboty demontażowe
- Roboty montażowe
- Drobne roboty budowlane

Instalacja wodno-kanalizacyjna
- Instalacja wodna
- Instalacja kanalizacji
- Przyłącza kanalizacyjne
- Remont łazienek
- Remont istniejącej kuchni i zmywalni

Kolektory słoneczne
- Montaż instalacji solarnej

Wskaźniki produktu:
- Liczba wymienionych źródeł ciepła / wymienników: 1 szt.
- Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji: 3 018 m3
- Moc nowego systemu grzewczego: 0,05 MW
- Liczba obiektów objętych termomodernizacją: 1 szt.
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 16 szt.

Wskaźniki rezultatu:
- Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2: 0,842 t/rok
- Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx 0,179 t/rok
- Zmniejszenie emisji do atmosfery CO21 95,843 t/rok
- Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów: 0,644 t/rok

 Cel główny

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji.

Cele szczegółowe


- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego odpadami spalania pochodzącymi z niskiej emisji,
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- poprawa stanu zdrowia ludności regionu,
- wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
- obniżenie jednostkowych i globalnych kosztów ogrzewania,
- spowolniona w wyniku polepszenia jakości powietrza degradacja budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

PRZEDMIOT PROJEKTU


Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, która ma na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego przez ograniczenie pochodzących z niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszenie ilości spalanego paliwa grzewczego i ograniczenie ilości wydalanych do atmosfery zanieczyszczeń (głównie SO2, NOX, CO, CO2 i pyłów). Nastąpi poprawa warunków termicznych oraz komfortu użytkowania obiektu, a także poprawa jego stanu technicznego wizerunku i estetyki otoczenia. W projekcie zaplanowano wykorzystanie energii słonecznej (instalacja solarna). Obiekt przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET