A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 02.08.2021RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2016-06-16 14:53

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuje XX Sesję Rady Gminy Janów w dniu 30 czerwca 2016r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Podjęcie Uchwały nr 125/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XVIII/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
6.1 Przedstawienie uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6.2 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2015 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janów.
6.3 Przedstawienie uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
6.4 Dyskusja.
6.5 Podjęcie uchwały Nr 126/XX/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2015 rok.
6.6 Podjęcie uchwały Nr 127/XX/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Przyjęcie uchwał:

 • Podjęcie uchwały Nr 128/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów.
 • Podjęcie uchwały Nr 129/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
 • Podjęcie uchwały Nr 130/XX/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 • Podjęcie uchwały Nr 131/XX/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
 • Podjęcie uchwały Nr 132/XX/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
 • Podjęcie uchwały Nr 133/XX/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Podjęcie uchwały Nr 134/XX/16 w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • Podjęcie uchwały Nr 135/XX/16 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Janów:

 • Komisji Gospodarczej.
 • Komisji Budżetu i Finansów.
 • Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
 • Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 • Komisji Rewizyjnej.

9. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

ppj.jpgppj_cz.jpg

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET