A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 14.06.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-08-17 13:13

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) informuję, że XLVIII Sesja Rady Gminy Janów odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 297/XLVIII/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 298/XLVIII/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr 47/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu finansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 299/XLVIII/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr 254/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 300/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- Podjęcie uchwały Nr 301/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018.
- Podjęcie uchwały Nr 302/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
- Podjęcie uchwały Nr 303/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 304/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 305/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 306/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie uchylenia uchwały Nr 296/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” .
- Podjęcie uchwały Nr 307/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 308/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.
- Podjęcie uchwały Nr 309/XLVIII/18 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.

 

unia_europejska_logo_white.png

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET