A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
czwartek 05.12.2019RSS

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2019-12-02 11:50

Zarządzenie Nr 201/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 25 listopada 2019 roku


w sprawie:  określenia dnia 24 grudnia 2019 roku  dniem wolnym od pracy dla  pracowników Urzędu Gminy Janów oraz ustalenia terminu jego odpracowania.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 130 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

Wójt Gminy Janów zarządza

§ 1.

1. Ustalam dzień 24 grudzień 2019 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów.
2. W tym dniu Urząd Gminy Janów będzie nieczynny.
3. Odpracowanie wymienionego wyżej dnia nastąpi w dniu 07 grudnia 2019 roku (sobota).
4. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustala się czas pracy dla Urzędu Gminy w godzinach od 7.00 do 15.00.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Janów oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Janowie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Janów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janiw

/-/ Edward Moskalik

 

Informację przygotował: Rafał Strzelczyk

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

wirtualny_spacer.jpg

szkolenia_IT.jpg

balonowe_mistrzostwa_polski.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET