A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 24.03.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2016-02-26 11:13
1900 rok  liczba mieszkańców Janowa  wynosi  1.447 osób,  większość stanowią żydzi. W Janowie  jest  siedziba  Kahału (władz), synagoga (kościół), chader (szkoła) i  kirkut (cmentarz).
 1903 rok  właściciel dóbr  w Złotym Potoku ,  wnuk poety  hrabia Karol Raczyński nakazuje urządzenie  nowego  parku wg. projektu Franciszka Szaniora  i przebudowę pałacu, którą ukończono  w 1905 r.
1905 rok Hrabia Karol Raczyński  ukończył przebudowę pałacu w Złotym Potoku wg. projektu Jana Heuricha  i  Zygmunta Hendla,  gdzie sprowadza się wkrótce z  żoną  Księżną  Stefanią Czetwertyńską  ze Skidla.  Plenipotent  Dzierżykraj -  Morawski  przenosi się w tym czasie  do nowego wybudowanego dla siebie dworku w Borku, naprzeciw Pałacu  (ob. siedziba Nadleśnictwa Złoty Potok). Chłopi z Potoka Złotego przyłączyli się do strajku w kopalniach rudy żelaza.
1906 rok mały  4-letni  Jan Kiepura  późniejszy największy tenor polski  uczęszcza wraz z bratem Władysławem  do  Ochronki  w Złotym Potoku   prowadzonej  przez Hr. Stefanię Raczyńską.   Matka Jana  była żydówką  i  pochodziła  z Pławna,później mieszkała  w  Gidlach  a  ojciec  z Węglowic.   Ojciec Jana - Franciszek śpiewał w chórze kościelnym w  Janowie  i przez pewien czas był organistą. Rodzice  Jana Kiepury   prowadzili  piekarnię  w Janowie.  W 1908 odsprzedali piekarnię nowym właścicielom  a ci  z kolei  Bałchanowskim, którzy prowadzili ją do lat 1970.  Ojciec Jana  Kiepury  wyszukiwał też w terenie  młode talenty aktorskie  do trupy teatralnej   m.in.  w Siedlcu. Matka Jana - Maria została w 1907 r. matką chrzestną  Celiny Malus , a ojciec Jana chrzestnym Władysława Lampy.   W  1908 r.  wyjeżdżają  do Sosnowca. Po latach Celina Malus  już jako panienka wyjechała do Krynicy gdzie pracowała w hotelu Patria Jana Kiepury.
1906 rok Urodził się  syn Karola Raczyńskiego – Konstanty ( Kocik) [1906 – 1924] W tym samym roku w dniu 11 października urodził się jako wcześniak drugi syn Raczyńskich – Rogierek, który po 18 dniach  [29.X.1906 r.] zmarł  i został pochowany w krypcie kaplicy Krasińskich  w kościele w Złotym Potoku.
1907 rok Hr. Karol Raczyński  całkowicie zakazuje  wyrębu lasu  w dolinie górnej Wiercicy i  poleca utrzymywać  ten teren  w formie parku ,  obejmując go ochroną.
1908 rok powstaje stacja kolejowa  Złoty Potok  (obecna Julianka)
1909 rok powstanie w majątku Złoty Potok  dobrze prosperującej fabryki wyrobów cementowych,  gdzie produkowano dachówki, rury drenarskie, sączki  itp. Urodził się drugi syn  Karola Raczyńskiego – Roger [1909 – 1961]
1912 rok 15 lipca  kościół  w Janowie  staje się  kościołem parafialnym  Nipokalanego Poczęcia  NMP.  Irygacja parafii  przez biskupa kieleckiego Łosińskiego.Uszczuplając  parafię złotopotocką  do nowej parafii w Janowie przydzielono  wsie  Ponik,  Piasek , Skowronków, Śmiertny Dąb  i Julianka.  Pierwszym proboszczem   parafii  w Janowie  został  ks. Jan Bochenek. W tym roku założono  także  w  Zalesicach ,  na gruntach  majątku  Złoty Potok    Fabrykę Przetworów Ziemniaczanych.   W Janowie powstaje  Ochotnicza Straż Pożarna, przy Straży   działa  orkiestra  i kółko teatralne.
1914 rok II wielki  pożar Janowa  w czasie  I wojny światowej.  8 grudnia  pocisk artyleryjski trafia w kościół w Janowie wzniecając pożar.  Z kościoła zostają jedynie przepalone mury.  Po pożarze Janów   zostaje  odbudowany  jako wieś murowana. Tadeusz Dzierżykraj - Morawski opuszcza  z rodziną  Złoty Potok, wyjeżdża do Plant  pod Sandomierzem.   Działalność gospodarcza majątku Złoty Potok  obejmuje gospodarstwo rolne, rybne, leśne, ogrodnicze i Tartak. W majątku działa elektrownia, dokonuje się zabiegów melioracyjnych. Założona jest linia telefoniczna, działa apteka  i wydzielone są obszary chronione.
1916 rok Gmina Potok Złoty liczy 7.142 mieszkańców  z czego – 1.430 dzieci (7 – 14 letnich) w wieku szkolnym.  Uczy się 34 %  tj. 488 -  z czego w 4 szkołach publicznych 441 uczniów  a w 1 szkole prywatnej 47 dzieci.
1917 rok ustawienie kolumny  z popiersiem Tadeusza Kościuszki  w Złotym Potoku dla uczczenia pamięci  setnej rocznicy śmierci  bohatera narodowego.
1922 rok podpisanie  w Złotym Potoku  pierwszej  w folwarkach majątków obszarniczych umowy zbiorowej  o warunkach pracy i płacy  robotników rolnych. Ks. Widłak poświęcił nową świątynię w Janowie 25 kwietnia.
1923 rok umiera w szpitalu  w Warszawie  w wieku ok. 19 lat   dziecko Hr.  Raczyńskich - Konstanty (Kocik) Raczyński   (prawdopodobnie na gruźlicę) . Hrabina rozpuszcza plotkę,  że zmarł  w kilka tygodni  po   upadku  ze   Skały z Krzyżem w Złotym Potoku.    Skała  naprzeciw Pstrągarni  posiadała na szczycie krzyż, prawdopodobnie z  okresu powstania  kościuszkowskiego,  a później  Krasińscy postanowili  wyryć  pod  szczytem  skały  herb rodowy  - Korwin  (Ślepowron).
1931 rok Odbudowano kościół w Janowie w dniu 7 kwietnia biskup częstochowski dr Teodor Kubina dokonał konsekracji kościoła.
1932 rok dobudowa kaplicy  przy kościele  w Żurawiu.   W dniu 8 maja wizytę u hr. Raczyńskich  składa  Prezydent RP Ignacy Mościki, który zwiedził Dworek Krasińskiego,  park i pałac  a także  skały  i groty  w Złotym Potoku  oraz Pstrągarnię.  Pana Prezydenta pożegnano hymnem narodowym w wykonaniu miejscowej orkiestry Straży Ogniowej pod batutą Edwarda Młynarczyka
1933 rok Janów liczy  194 domy  i  1076 mieszkańców (głównie Żydów)
1934 rok Hr. Karol Raczyński  ustanawia  w Złotym Potoku  rezerwat  o pow. 201 ha. Mapa Taktyczna Polski, WIG, 1934, W-wa.  - wyszczególnia miejscowości Złoty Potok   i  Janów (gmina Złoty Potok)
1935 rok utworzenie  w Złotym Potoku   Schroniska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.  Lokalizacja Schroniska  w  Domku Góralskim na Pstrągarni. Po wyburzeniu  przez Hr. Stefanię Raczyńską  domku stróżów stawowych, naprzeciw Skały z Krzyżem,  stróż  p. Karoń  przenosi się do  Schroniska.
1938 rok gmina Złoty Potok  liczy na dzień 1.X.1938  -  1084 dzieci  w wieku szkolnym (urodzonych  w latach 1925 – 1931). Nie pobiera nauki 24 dzieci. 28 czerwca hr. Raczyński  wjechał  swoim samochodem  A 25131  do rowu na szosie pomiędzy Sośnicami a Woźnikami. Podczas wyciągania samochodu  z rowu nastąpił wybuch zbiornika z benzyną w wyniku czego hr. Raczyński doznał poważnych poparzeń na całym ciele i został przewieziony do szpitala w Szaleju. Samochód spalił się doszczętnie a strata została oceniona na 15 tysięcy zł.
1939 rok Likwidacja wieży  przy  pałacu  w Złotym Potoku  przez Hr. Raczyńskich. III  pożar  Janowa  w czasie II wojny światowej.  Zacięte walki  obronne Armii Kraków  w okolicy  Złotego Potoka. W  trzecim  dniu wojny  ginie przy Grocie Niedźwiedziej mjr. Jan Wrzosek - dowódca III batalionu  74 Pułku Piechoty  7 Dywizji  Armii Kraków.   Był szefem Polskiej Ekipy Olimpijskiej na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r.  i olimpijczykiem w strzelaniu z karabinku sportowego na tej Olimpiadzie. W  listopadzie  Niemcy  przesiedlają  Hr. Raczyńskich   z Pałacu  do dworku Krasińskiego.
1944 rok w dniu  11 września   w lasach Złotego Potoka   w okolicy  Bramy Twardowskiego   300 osobowy Samodzielny Batalion Armii Krajowej  pod dowództwem mjra Jana Pańczakiewicza (ps. "Skała")   i  mjra Ryszarda  Nuszkiewicza (ps. "Powolny"),  dążący na odsiecz  powstańczej Warszawie, stoczył potyczkę  z przeważającymi siłami wroga  i  ze stosunkowo  małymi stratami  zdołał się wycofać   w kierunku Krakowa. W październiku  1944 r.  lasy złotopotockie  stanowią na kilka tygodni schronienie dla  3 batalionu  3 Brygady Armii Ludowej im gen. Józefa Bema. Pod koniec października wykryty  przez Niemców  wycofał się  w Krakowskie. W dniu  8 listopada  oddział partyzancki  Armii Krajowej  pod dowództwem por. "Twardego" (Stanisław Wencel - junior),   dokonał   przy ostańcu Diabelskie Mosty, udanej zasadzki na powracającego z akcji kontyngentowej w Złotym Potoku,  kata ziemi  częstochowskiej,  żandarma hitlerowskiego  z Żarek, Juliana Schuberta, zwanego  "krwawym Julkiem". Padło  7 niemieckich żołnierzy  i  4 granatowych policjantów (Polaków w służbie niemieckiej),  w tym ,,krwawy Julek".  Była to jedna  z niewielu w czasie wojny udanych  egzekucji  na hitlerowskich oprawców. Broń  na w/w  akcję zbrojną przechowywana była  w poddaszu ganku  (Schroniska)  domku  stróża stawowego - pana Karonia  na  Pstrągarni Raczyńskich.  W czasie wojny piętro owego domku,  (stojącego do dzisiaj)  służyło  jako  I  schronisko  na  Jurze. Ukrywało się tutaj  kilka osób  po powstaniu warszawskim.  W listopadzie  w  lasach złotopotockich  ukrywała się   bardzo operatywna  grupa  AL. "Jacka" -   "Tatara" (Jacek Świerkot).  Następnie wycofała się w olkuskie. Mapa szczegółowa Polski, WIG, 1944 , W-wa , skala 1:25 000   - podaje nazwy miejscowości  Złoty Potok   i  Janów (gmina Złoty Potok).Stefania i Karol Raczyńscy  zostają przesiedleni przez Niemców do Częstochowy.
1945 rok kroczenie wojsk radzieckich  i splądrowanie pałacu  w Złotym Potoku (strzelanie do portretów i popiersi,  oraz rozpalenie ognia w holu z mebli pałacowych  -  pozostałe meble rozkradło miejscowe społeczeństwo). Degradacja  Złotego Potoku  jako wsi  hrabiowskiej  przez nowe komunistyczne władze,  poprzez  pozbawienie wsi  wójtostwa  i zmianę nazwy na Potok Złoty. Wsią gminną  zostaje Janów.  Wydanie zakazu powrotu do Złotego Potoku Hr.  Karolowi  i  Stefanii Raczyńskiej. Pozostają w Częstochowie u byłej służącej,gdzie żyją  w bardzo złych warunkach materialnych,  co jest powodem licznych konfliktów miedzy hrabiostwem.
1946 rok 29 listopada umiera w Łodzi  Hr. Karol Maria Raczyński wnuk Zygmunta Krasińskiego  - ostatni właściciel  dóbr złotopotockich - zostaje pochowany w kaplicy Krasińskich  w kościele  w Złotym Potoku. Zmuszenie wdowy  Hr. Stefanii Raczyńskiej  przez władze komunistyczne,  do wyjazu  do Angli, Mogła zabrać ze sobą  w podróż  tylko  podręczny bagaż, który został jej skradziony na statku w drodze do Londynu   Majątek  dóbr  złotopotockich Hr. Raczyńskich   władze komunistyczne  rozparcelowały   jako   pierwszy przykład   parcelacji  w kraju.  Utworzenie  na nie rozparcelowanej części majątku Raczyńskich  Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
1948 rok w samolocie lecącym z Brukseli  do Londynu  umiera ostatnia właścicielka dóbr złotopotockich  hrabina Stefania Raczyńska. Pochowano ją  w Wielkiej Brytanii gdzie przed wojną zamieszkał  brat przyrodni męża  Roger Raczyński. Majątek przeszedł  prawnie na hr. Rogera Raczyńskiego  zamieszkałego w Angli. Ten  z kolei przepisał  majątek na  siostrzeńca  Hr. Stefanii  Raczyńskiej, który mieszkał  w Paryżu  - Hr. Stefana Dębińskiego.  Jego dzieci,  obecni spadkobiercy  wystąpili  o  przywrócenie  praw do  majątku  po ciotce ojca. W  Potoku Złotym  utworzono w Pałacu Raczyńskich  4-letnie Liceum Rolnicze. Dyrektorem  szkoły  został Jan Perczak.
1952 rok pożar dworku  Zygmunta Krasińskiego  w  Potoku Złotym. Dwór odbudowano,wymieniona została więźba dachowa, postawiono nowe ściany szczytowe, zlikwidowano zewnętrzne schody strychowe, zawężono sień poprzez założenie nowych schodów wewnętrznych.
1953 rok W  Pałacu Raczyńskich  powstaje  Technikum Rolnicze,  a PGR  przekształca się w gospodarstwo pomocnicze szkoły rolniczej
1957 rok zatwierdzenie  przez  władze  rezerwatu ,,Parkowe"  o pow. 153 ha.
1960 rok wpisanie dworku  do  Rejestru Zabytków  pod nr. (R/505) 261/60
1961 rok zmarł w Angli   Roger Raczyński   brat przyrodni  Karola  Raczyńskiego ostatni  z rodu  spadkobierca  Złotego Potoku.  W testamencie zapisał znacjonalizowany majątek  siostrzeńcowi  Stefani Raczyńskiej  -   Stefanowi Dębińskiemu.
1972 rok remont dworku przez Technikum Rolnicze.  Dworek służy jako budynek mieszkalny dla nauczycieli.
1975 rok powstała  Gmina Janów   jako jednostka samorządu terytorialnego.
1977 rok Wybudowanie obok Pałacu Raczyńskich  nowej  szkoły Zespołu Szkół Rolniczych.
1978 rok 1 października  utworzenie  w Pałacu siedziby  Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego.   Gospodarstwo szkolne  przechodzi  na  własność  WOPR-u.
1979 rok Utworzenie  w Dworku  muzeum  im. Zygmunta Krasińskiego
1992 rok Gmina Janów liczy  6.447 mieszkańców,  22 sołectwa  i  14.696 ha  powierzchni
1993 rok oddanie do użytku pierwszej  w gminie  oczyszczalni ścieków w Złotym Potoku na terenie ogrodu pałacowego.
1994 rok ukazuje się pierwsza w historii Gminy Janów  lokalna gazeta "Echo Janowa”. Pierwszym redaktorem zostaje pan Stefan Zatoński – nauczyciel ZSR
1996 rok w styczniu  -  Ośrodek Doradztwa Rolniczego  przenosi się   z  Pałacu do Częstochowy,  a  jego miejsce  w Pałacu  Raczyńskich  zajmuje  Oddział  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa  Śląskiego,  łącznie  z parkiem  dworskim. - Gospodarstwo Rolne w  Potoku Złotym   przestaje istnieć,   a  majątek przechodzi na własność Agencji Rolnej Skarbu Państwa. ODR  zostawia  sobie w zarządzie  góralówkę ,,Pstrąg"  na Pstrągarni Wydzierżawienie przez AWRSP  dawną  Pstrągarnię Raczyńskich  -  dzierżawcy (Piszczała Marek)   i   budynków  obory  wraz  z 80 ha przyległej ziemi drugiemu dzierżawcy  - (Pilarski Leszek). Powstanie stajni Viking  w Złotym Potoku.
1998 rok Budowa  gminnej  oczyszczalni ścieków  w Janowie,  a  także   kanalizacja i telefonizacja  gminy Janów
1999 rok Zmiana  nazwy  wsi  Potok Złoty  na   Złoty Potok.  Przywrócenie nazw historycznych  skałom  i ostańcom  w Złotym Potoku.  Przyjęcie 25 punktowego planu rozwoju turystyki  w gminie Janów.  Organizacja imprez plenerowych w gminie Janów  w celu przyciągnięcia turystów.  Zaczynają intensywnie powstawać gospodarstwa agroturystyczne.
2000 rok Rozpoczęto  badania archeologiczne  na  Ostrężnickim Zamku. Powstał  Janowski Klub Literacki.
2001 rok Gmina Janów liczy  5.953 mieszkańców  w tym 2.957 mężczyzn  i  2.996 kobiet. Początek  archiwizacji   historycznej przeszłości  gminy.  Powstanie strony internetowej  gminy Janów. Sprzedanie działek budowlanych w Złotym Potoku i początek budowy osiedla "Aleji Klonów”
2002 rok postawienie tablicy pamiątkowej  w Złotym Potoku poświęconej  Janowi Kiepurze i  nadanie nazwy  "Leśna Zjawa" skale na Ostrężniku.
2003 rok Wójtem gminy Janów zostaje ponownie na trzecią już kadencję Adam Markowski. Wykonanie archwizacji zdjęciowej najważniejszych obiektów  w gminie Janów dokumentowanie dziedzictwa kulturowego gminy Janów.   Rodzina Dębińskich stara się  o odzyskanie spadku - pałacu i majątku  po Raczyńskich.   Liczba osób na V Jurajskim Lecie Filmowym  przekroczyła  40 tysięcy  w czasie 4 dni trwania festiwalu filmowego   w Złotym Potoku.    Budowa kanalizacji osiedla "Złote” i  remont parkingu przy stajni Viking  i Nadleśnictwie Złoty Potok.
2008 rok gmina Janów przejmuje Dworek Z. Krasińskiego w Złotym Potoku  od Muzeum Częstochowskiego. Remont dworku i położenie nowego pokrycia dachowego (gontu). Powstaje Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego  jako jednostka samorządu terytorialnego  Gminy Janów.
 ........................              Informację  na podstawie materiałów źródłowych
opracował: mgr inż.  Ireneusz Bartkowiak
Pełnomocnik   Urzędu Gminy Janów 
ds. Turystyki  i Promocji.
BIBLIOGRAFIA:

Liber Beneficiorum – Dioecesis Cracoviensis  - Joannis Długosz  -  Cracoviae  MDCCCLXIV 
Encyklopedia Powszechna  - S. Orgelbrand – Warszawa 1865 r.
Księgi Parafialne  - Złoty Potok – Archiwum Diecezjalne
Ziemia Częstochowska -  TPKR w Częstochowie 1934 r.
Almanach Częstochowy – Czę-wa XI. 2002 r.
Studium Historyczno – Konserwatorskie Dworu Krasińskich w Złotym Potoku – Kraków 1998 r.
Sprawozdanie z Badań Archeologicznych Ruin Średn. Zamku w Ostrężniku – Kraków 2002 r.
Trzy Artystyczne Fundacje Sakralne Elizy i Zygmunta Krasińskich – Jerzy Żmudziński 2003 r.
Z Dziejów Pałacu w Złotym Potoku – J. Borowska-Antoniewicz – W-wa 2002 r.
Szkice monograficzne Janowa i okolicy – M.Zwoliński – Czę-wa 1992 r.
Zachwyceni i bardzo szczęśliwi – A.Klimek – Czę-wa 1998 r.
Z Raczyńskimi w tle- Wspomnienia minionego świata - J.Morawska-Umiastowska, Poznań 1997
Dzieje domu pańskiego w Potoku(Złotym)- Anna Dylewska – Almanach Częstochowy 2004r. 
Informacje własne pozyskane od  pokojówki  Hr. Raczyńskiej  i  kamerdynera Hr. Raczyńskich
Informacje z artykułów  i gazet  z przed II wojny swiatowej.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET