A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
poniedziałek 18.03.2019RSS

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

2018-04-13 14:15

Zarządzenie Nr 583/2018
Wójta Gminy Janów
z dnia 13 kwietnia 2018 roku


w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie i określenia regulaminu jej pracy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.) Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1. Monika Gałązka – Przewodnicząca,
2. Halina Miodyńska – Zastępca Przewodniczącego,
3. Dawid Ossyra – członek,
4. Justyna Siemion – członek,
5. Artur Słabosz – członek,
6. Paweł Stefaniak – członek,
7. Grzegorz Szatan – członek,
8. Krzysztof Szczepanek – członek.

§ 2

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań Komisji jej członkowie pracują w zespołach problemowych, do których należą:
1. Zespół interwencyjno – motywacyjny.
2. Zespół do spraw opiniowania programów profilaktycznych.
3. Zespół kontrolny.

§ 3

Zatwierdzam Regulamin Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie.


§ 5


Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 254/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Zarządzenie Nr 544/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

wirtualny_spacer.jpg

szkolenia_IT.jpg

balonowe_mistrzostwa_polski.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET